نسخه چاپی
> بانک کتاب ها > مديريت

نظریه سازمان : نگاه‌ های فرا نظری ( جلد سوم : بحث‌ های فرا نظری در نظریه سازمان )

The Oxford Handbook of Organization Theory : Meta ( Vol 3 : Meta-Theoretical Controversies in Organization Theory )

كد كتاب : 2096

چاپ اول ، 1396

چاپ اول : 1396

هریدیموس سوکاس ، کریستین نودسن

978-600-02-0470-9

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : جدید


ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت

Performance Evaluation of Government and Administration

كد كتاب : 2063

چاپ سوم ، 1397

چاپ اول : 1396

دکتر علی‌ اصغر پور عزت ، میر یعقوب سید رضائی

978-600-02-0428-0

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


نظریه سازمان : نگاه های فرانظری ( جلد دوم : ساخت نظریه سازمان )

Organization Theory : Meta - Theoretical Perspectives : ( Vol . II : The Construction of Organization Theory )

كد كتاب : 2028

چاپ دوم ، 1396

چاپ اول : 1395

هریدیموس سوکاس ، کریستین نودسن

978-600-02-0355-9

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


روش پژوهش در مدیریت : با تأکید بر مثال‌ های کاربردی و آماری

Research Methodology in Management ( An Applied and Statistical Approach )

كد كتاب : 2027

چاپ اول ، 1395

چاپ اول : 1395

دکتر شهریار عزیزی

978-600-02-0350-4

قيمت : 205000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


نظریه سازمان : نگاه های فرانظری ( جلد اول : نظریه سازمان به منزله علم )

Organization Theory : Meta-Theoretical Perspectives ( Vol . I : Organization Theory as Science )

كد كتاب : 2026

چاپ دوم ، 1396

چاپ اول : 1395

هریدیموس سوکاس ، کریستین نودسن

978-600-02-0349-8

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مدیریت فروش

Sales Management

كد كتاب : 2019

چاپ اول ، 1396

چاپ اول : 1396

دکتر عبدالحمید ابراهیمی ، دکتر هرمز مهرانی

978-600-02-0340-5

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : جدید


فرهنگ سازمانی ( مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته )

Organizational Culture ( Advanced Organizational Behavior Management )

كد كتاب : 2006

چاپ دوم ، 1396

چاپ اول : 1395

دکتر علی رضائیان

978-600-02-0324-5

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


نهضت‌ های مدیریتی در بخش دولتی ( جلد 2 ) :‌ گذشته ، حال و آینده

Managerial Movements in Public Sector : Past , Present & Future ( Vol . II )

كد كتاب : 1986

چاپ اول ، 1395

چاپ اول : 1395

دکتر حسن دانایی‌ فرد

978-600-02-0284-2

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


نهضت‌ های مدیریتی در بخش دولتی ( جلد اول ) : گذشته ، حال و آینده

Managerial Movements in Public Sector : Past , Present & Future ( Vol . I )

كد كتاب : 1985

چاپ اول ، 1395

چاپ اول : 1395

دکتر حسن دانایی‌ فرد

978-600-02-0283-5

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


تصمیم‌ گیری در مدیریت بر مبنای آموزه‌ های اسلامی

Decision - Making in Management Based on Islamic Teachings

كد كتاب : 1956

چاپ دوم ، 1396

چاپ اول : 1395

دکتر محسن منطقی

978-600-02-0247-7

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مدیریت کلان ‌داده‌ ها در بخش‌ های خصوصی و عمومی

Big Data Management in Private and Public Sectors

كد كتاب : 1942

چاپ اول ، 1394

چاپ اول : 1394

دکتر بابک سهرابی ، حمیده ایرج

978-600-02-0231-6

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


بازاریابی خدمات بیمه

Insurance Service Marketing

كد كتاب : 1924

چاپ اول ، 1394

چاپ اول : 1394

دکتر طهمورث حسنقلی‌ پور ، دکتر کیومرث شریفی

978-600-02-0200-2

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


تحقق تفکر سیستمی : دانش و کنش در علم مدیریت

Realising Systems Thinking : Knowledge and Action in Management Science

كد كتاب : 1859

چاپ دوم ، 1396

چاپ اول : 1393

جان مینجرز

978-600-02-0106-7

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان‌ نوازی

Human Resource Management in the Tourism and Hospitality Industries

كد كتاب : 1858

چاپ اول ، 1393

چاپ اول : 1393

دکتر ابوالفضل تاج‌ زاده نمین

978-600-02-0105-0

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


ماهیت تصمیم‌ گیری : تشریح بحران موشکی کوبا

Essence of Decision : Explaining the Cuban missile Crisis

كد كتاب : 1836

چاپ اول ، 1393

چاپ اول : 1393

گراهام الیسن ، فیلیپ زلیکو

978-600-02-0073-2

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


فراگرد ادراک و ادراک اجتماعی ( مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته )

Processes of Perception and Social Perception (Advanced Organizational Behavior Management)

كد كتاب : 1818

چاپ اول ، 1393

چاپ اول : 1393

دکتر علی رضاییان

978-600-02-0046-6

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی : مفاهیم ، نظریه ها ، الگوها و کاربردها

Corporate Social Responsibility : Concepts , Theorise , Models & Applications

كد كتاب : 1717

چاپ اول ، 1392

چاپ اول : 1392

دکتر رضا شافعی ، دکتر کیومرث احمدی

978-964-530-923-5

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


بازارها و نهادهای مالی

Financial Institutions and Markets

كد كتاب : 1713

چاپ چهارم ، 1396

چاپ اول : 1392

محمد شبانی

978-964-530-919-8

قيمت : 310000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


سازماندهی و طراحی ساختار

Organizing and Structure Design

كد كتاب : 1698

چاپ چهارم ، 1396

چاپ اول : 1392

دکتر علی‌ اصغر پور عزت ، دکتر غزاله طاهری عطار

978-964-530-899-3

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


نوآوری و کارآفرینی

Innovation and Entrepreneurship (Practice and Principles)

كد كتاب : 1696

چاپ دوم ، 1396

چاپ اول : 1392

پروفسور پیتر دراکر

978-964-530-897-9

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


[2 3 4 5 6 7 8 ]   صفحه بعدی >>