نسخه چاپی

نشریه «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی»

وابسته به مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت

این نشریه در راستای اهداف اصلی سازمان در سال 1375 به منظور کمک به انعکاس روند تولیدِ علم، با عنوان «سخن سمت» و از سال 1388با هدف تغییر وضعیت و تبدیل به فصلنامه علمی ـ پژوهشی، با نام «عیار»، منتشر شد و در مورخ 1391/10/20 از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی حکم جناب آقای مظفر شریفی، مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی، با نام «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی»، به مدیرمسئولی و سردبیری دکتر احمد احمدی و تحریریه جدید، به اعتبار علمی ـ پژوهشی دست یافت.
«پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» نشریه‌ای دانشگاهي است كه با هدف معرفی آخرین يافته‏‌هاي پژوهشگران و صاحب نظران در حوزه‏ کتاب دانشگاهی منتشر مي‏‌شود و مقالات آن دستاورد طرحهای پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و نقد و بررسی علمی، در حوزه کتاب دانشگاهی است.
                        
محورهای فصلنامه:

1.    جایگاه کتاب دانشگاهی در نظام آموزشی
2.    چگونگی طرح نیازهای فرهنگی ـ اجتماعی در کتاب دانشگاهی
3.    مطالعات مقایسه‌ای کتابهای دانشگاهی
4.    معیار کتاب دانشگاهی
5.    مبانی نگارش کتاب دانشگاهی
6.    کاربرد نظریه‌های آموزشی در کتاب دانشگاهی
7.    نقد و بررسی کتاب دانشگاهی در قالب مقاله علمی پژوهشی
8.    زبانشناسی کتاب دانشگاهی
9.    جنبه‌های هنری و زیبایی‌شناسی کتاب دانشگاهی
10.  حقوق و مالکیت فکری کتاب دانشگاهی
11.  فناوری جدید در کتاب دانشگاهی
12.  مسائل فنی نشر کتاب دانشگاهی
13.  ارزشیابی کتاب دانشگاهی
 
بر این اساس و در چارچوب محورهای فوق، استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در طیف وسیعی از شاخه‌های علمی، اعم از روانشناسی تربیتی، تکنولوژی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، زبانشناسی، هنر، حقوق، ادبیات فارسی، فلسفه علم، مدیریت بازاریابی، فناوری اطلاعات و صنعت نشر، می‌توانند با به کارگیری یافته‌های علمی رشته خود در راستای بهینه‌سازی فرایند تدوین و انتشار کتب دانشگاهی، مقالات علمی مناسب با این نشریه را فراهم آورند و به انباشت ادبیات علمی غنی و راهگشا، در این زمینه که برای نخستین بار در کشور مطرح شده است، یاری رسانند.
                                                         
رایانامه نشریه:        ketabdarsi@samt.ac.ir
شمارۀ تماس:     31- 44247630/  52 -44246250-  داخلی: 343

آدرس اختصاصي نشريه: journals.samt.ac.ir