اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

دانشگاه رازي كرمانشاه

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

دانشگاه امام حسين

دانشگاه هنر

دانشگاه يزد

دانشگاه تبريز

دانشگاه كردستان

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه علامه طباطبايي

دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه اصفهان

دانشگاه الزهرا

دانشگاه امام صادق

شركت به نشر

شركت انتشارات علمي و فرهنگي

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

مؤسسه فرهنگي طه

مؤسسه فرهنگي التمهيد

مركز تحقيقات و مطالعات و سنجش برنامه اي صدا و سيما

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

مجتمع آموزشي وزارت جهاد كشاورزي

سازمان ميراث فرهنگي كشور

دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران

پژوهشكده ابن سينا

دانشگاه هرمزگان

بنياد دانشنامه بزرگ فارسي

پژوهشكده مطالعات راهبردي

فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه مفيد

مؤسسه فرهنگي انتشاراتي فرهنگ مردم

مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم

مؤسسه مطالعات علوم شناختي

مؤسسه عصاي سفيد

دانشگاه تهران

دانشگاه قم

دانشكده علوم حديث

مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب

دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانشگاه شيراز

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشگاه ايلام

دفتر نشر فرهنگ اسلامي

دانشگاه مازندران

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

دانشگاه بوعلي سينا همدان

دانشكده مديريت دانشگاه تهران

موزه ملي ايران

دانشگاه لرستان

شوراي گسترش زبان فارسي

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

قوه قضائيه

انتشارات آثار اسلامي بعثت

پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

دانشگاه بين المللي امام خميني

مؤسسه آموزش عالي علمي - كاربردي وزارت جهاد كشاورزي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اصفهان

دفتر تحقيقات و توسعه معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش

انجمن برنامه ريزي درسي ايران

مؤسسه تنظيم و نشر امام خميني

پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

دبير خانه جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران

مؤسسه فرهنگي - پژوهشي نو ارغنون

دانشگاه تربيت معلم

مؤسسه مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي

پژوهشكده فناوريهاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي

دانشكده حقوق و علوم سياسي

دبيرخانه بيست و ششمين جشنواره تئاتر فجر

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

پژوهشكده علوم شناختي

معاونت تربيت و آموزشي ناجا

مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

دانشگاه خليج فارس

کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران

مرکز تحقيقات مطالعات ميان رشته اي علوم انساني و اسلامي دانشگاه امام صادق

مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني قم

پرديس قم دانشگاه تهران

انتشارات دانشگاه عالي دفاع ملي

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

دانشگاه شاهد، مركز چاپ و انتشارات

مرکز تحقیقات شورای نگهبان

پ‍ژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

دانشگاه گیلان

آكادمي علوم افغانستان

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی

دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی

مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت‌ مدرس

مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا، افغانستان

دانشگاه مذاهب اسلامی

دانشگاه قرآن و حدیث

مرکز فقهی ائمه اطهار

پژوهشکده تاریخ اسلام

مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه قرآن و حدیث

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

پژوهشگاه رویان

پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم تولید مثل جهاد دانشگاهی

مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری

دانشگاه سمنان

مرکز پژوهش سامانه‌های یکپارچه و نظامهای اطلاعاتی مالی امام حسن مجتبی (ع)

بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء

دانشگاه میبد

مؤسسه علمی فرهنگی امام هادی