اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

اداره همکاری‌های علمی

اواسط سال ٧٦ در یكی از گردهمایی‌های معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و رؤسای مراكز پژوهشی طرح مشاركت با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی با این سازمان مطرح گردید و مورد استقبال قرار گرفت. اجمال طرح مذكور این بود كه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی در این كشور روز به روز گسترش می‌یابد و از جمله نیازهای دانشجویان كتاب و منبع درسی است كه باید عمدتاً به دست استادان همین دانشگاه‌ها تدوین گردد. لذا برای تأمین سریع این نیاز مبرم بسیج همگانی لازم است تا با به كار بستن امكانات مراكز علمی و پژوهشی با سرعت و دقت بیشتر متونی كه فراخور مراكز آموزش عالی باشد تهیه گردد و در سطح وسیع در اختیار دانشجویان و اساتید محترم قرار گیرد.

از اوایل سال ٧٧ این طرح در دانشگاه‌ها مطرح گردید و سازمان برای راه اندازی آن از هیچ اقدامی فروگذار نکرد و با تشكیل جلسات متعدد و توجیه مسئولان آن مراكز توانست اهمیت چنین كار بزرگی را تبیین كند. اثر این توجیحات زمانی ملموس شد كه آثاری با آرم مشترك دانشگاه‌ها و سازمان در اختیار دانشجویان قرار گرفت و برخی از آنها در عرض ٦ ماه با دهها هزار نسخه در مجامع علمی با سرعت زایدالوصفی جذب شد و دانشگاه‌ها در عمل ملاحظه كردند كه می‌توانند با این همكاری محصول علمی استاد خود را كه پیش تر نمی‌توانستند به خوبی توزیع كنند و باید سالها در انبار نگاه می‌داشتند با بهره گرفتن از شبكه وسیع توزیع این سازمان در كوتاه‌ترین زمان ممكن به دست دانشجویان سراسر كشور برسانند. از این رو روز به روز دامنه این همكاری گسترش یافت و امیداوریم در آینده ای نه چندان دور دست همكاری همه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی را بفشاریم و با همدلی و همكاری صمیمانه این بار سنگین و رسالت بزرگ را به انجام برسانیم و ثابت كنیم كه امكان با هم كار كردن كاری ناشدنی نیست و ضرورت دارد در همه كارهای بزرگ از توان یكدیگر مدد بگیریم تا كار درخور، عرضه نماییم.
در همین راستا تاكنون با حدود 150 مركز آموزشی و پژوهشی تفاهم نامه همكاری مشترك به امضا رسیده و در مجموع 345 قرارداد چاپ مشترك منعقد شده كه از این تعداد 317 عنوان كتاب در تیراژ بیش از  3 میلیون به چاپ رسیده است و 15 عنوان در مراحل مختلف آماده‌سازی قرار دارد.

لیست كتابهای مشاركتی


پست الکترونیک: mosharekat@samt.ac.ir

کارشناس مالی: محمدعلی ناصری

تلفن:  44246250-021 داخلی 348

تلفکس: 44263307-021

تاریخ به روزرسانی 97/09/14