نسخه چاپی

كتابخانه و مركز اسناد

مسئول کتابخانه :خانم زهرا محمدی‌جاهد

رتبه علمی : کارشناس کتابداری

پست الکترونیک : zmjahed@samt.ac.ir

شماره تماس :  ٢-٤٤٢٤٦٢٥٠ ( داخلی ٣٣٣)

تاریخچه

كتابخانه سازمان سمت از سال ١٣٦٤، تا كنون به تدریج توسعه یافته است در ابتدا با كتابهایی كه اكثرا اهدایی بود آغاز به كار کرد. هم اكنون از نظر ساختار سازمانی زیر نظر معاونت پژوهشی است.

هدف كتابخانه : گردآوری منابع علوم انسانی به منظور تأمین نیازهای مطالعاتی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و كارمندان سازمان.

سیستم كتابخانه : بر اساس رده بندی LC و دامنه موضوعی علوم انسانی است و نظام دسترسی به منابع از نوع قفسه باز است.

برنامه كامپیوتری كتابخانه : نرم افزار پارس آذرخش است.

شیوه تهیه منابع: از طریق خرید داخلی، خرید از نمایشگاه بین‌المللی، ‌خرید از كارگزار كتب لاتین و دریافت به صورت اهدایی

خدمات كتابخانه شامل :

١. مجموعه سازی

٢. ورود اطلاعات و فهرست‌نویسی

٣. آماده‌سازی

٤. ارائه خدمات جستجو به اعضای هیأت علمی و كارمندان

٥. امانت

٦. اسكن كتب مورد نیاز

٧. امكان استفاده كاربران كتابخانه از برنامه پارس آذرخش (برای جستجوی منابع كتابخانه)، اینترنت، پایگاه مجلات نورمگز، نشریات و روزنامه

تعداد كتاب فارسي و عربی: ١٥٤٠٠

تعداد كتاب لاتين: ٣٧٦٠

تعداد كتب لاتين ديجيتالی: ٣٠

تعداد لوح فشرده فارسی: ٣٦٠

تعداد لوح فشرده لاتين: ١٥٤

اعضاي كتابخانه: منحصراٌ اعضای هيأت علمی و‌كاركنان «سمت» و مديران گروههای تخصصی «سمت».
محققان و دانشجويان خارج از سازمان سمت در صورت نياز،‌ با معرفی‌نامه می‌توانند از خدمات كتابخانه استفاده كنند .

كتابخانه «سمت» عضو طرح غدير است.

رایانامه كتابخانه: library@samt.ac.ir

آخرین به روز رسانی  1396/01/27