نسخه چاپی

اداره ترجمه

 

مقدمه

از آنجا كه سازمان «سمت» خود را موظف می‌داند كه كتاب‌های درسی دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی را با بهترین كیفیت ممكن از لحاظ روانی و رسایی شیوه‌ی نگارش و ترجمه در اختیار دانشجویان، استادان و پژوهشگران قرار دهد و نمونه‌هایی قابل قبول در زمینه‌ی فارسی‌نویسی صحیح، دقت و موشكافی در فرایند پژوهش و ترجمه، و تنظیم مطالب درسی در دسترس همگان گذارد، لذا تأسیس واحدی در این سازمان به نام «واحد ترجمه» كاملاً ضروری تشخیص داده شده است. راهبردهای عمومی این واحد مسئولان را وا می‌دارد كه متن‌های ترجمه شده را تا حد امكان از صافی ارزیابی‌های لازم بگذارنند، گنجینه‌ی زبان فارسی را به عنوان میراثی ارزشمند حفظ كنند، دانشجو را از گرفتار آمدن در بند متنهای ترجمه شده نامفهوم و آشفته برهانند، الگویی پذیرفتنی برای مترجمان، مؤلفان و ناشران در زمینه‌ی نگارش و ترجمه با زبانی مطلوب فراهم آورند و به طور كلی سطح انتظار جامعه را در مورد نشر كتاب مرغوب ارتقا بخشند.

الف) اهداف این واحد

1. گزینش كتاب‌های مبنایی یا درسی به زبانهای خارجی در رشته‌های مختلف علوم انسانی ـ با توجه به اولویت‌ها و خلأهای موجود ـ و سفارش ترجمه‌ی آنها به مترجمان زبده هر رشته.

 2. تهیه‌ی واژه‌نامه تخصصی در هر رشته (منظور قراردادن برابر نهاد‌ه‌های مناسب فارسی برای اصطلاحات خاص آن رشته در زبان‌های خارجی است، البته می‌توان این واژه‌نامه را توسعه داده، با توصیف هر واژه، واژ‌ه‌نامه‌ای توصیفی تألیف كرد).

 3. ویرایش مجدد متون ترجمه‌ای كه قبلاً بازنگری و تجدید چاپ شده‌اند توسط مترجمان زبده هر رشته و یك مترجم متخصص در رشته مترجمی زبان، به منظور ارتقاء كیفی كتاب‌ها (این متون از طریق گروه‌های تخصصی به واحد ترجمه معرفی می‌شوند).

 4. ایجاد نشریه‌ی تخصصی درباره‌ی ترجمه (فصلنامه الكترونیكی «ترجمان سمت»).

 5. ایجاد گروه مترجمان «سمت».

 6. ترجمه كتاب‌های مبنایی یا درسی از زبان فارسی به زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسه، روسی و .. .

ب) وظایف كلی واحد در ارتباط با اهداف آن

١. تهیه‌ی بانك اطلاعاتی در موارد زیر:

١ـ١ فهرست مترجمان تخصصی قابل دسترس در داخل یا خارج از كشور همراه با سوابق ترجمه‌ای هر یك.

٢ـ١ فهرست ناشران تخصصی داخلی و خارجی.

٣ـ١ فهرست بنگاههای پخش و توزیع كتاب داخلی و خارجی هر رشته.

٤ـ١ فهرست كتاب‌های مبنایی یا درسی در زبانهای خارجی در هر رشته.

٥ـ١ فهرست كتاب‌های ترجمه شده یا در حال ترجمه‌ی هر رشته.

٦ـ١ فهرست كتاب‌ها یا پایان‌نامه‌های در حال تألیف به زبانهای خارجی در داخل یا خارج كشور در هر رشته.

٧ـ١ فهرست واژه‌نامه‌های تخصصی چاپ شده و یا در حال تألیف در هر رشته.


٢. گرفتن نمونه ترجمه‌ی از مترجمان هر رشته (كه در بانك اطلاعاتی ١ـ١ از آنها نام برده شده) و ارزیابی آنها و گزینش مترجمان برجسته و دارای حداقل مطلوب توانایی ترجمه از میان آنها (ارزیابی نمونه ترجمه‌ها، ارزیابی تخصصی هر رشته و ارزیابی خاص).

٣. ارزیابی زبانی توسط ارزیابیهای متخصص در رشته‌ی مترجمی زبان (ارزیابی عام) كه در دو حوزه انجام می‌شود.

٤. در اختیار قراردادن اطلاعات مندرج در بند ١ به كسانی كه آگاه از نیازهای علمی آكادمیك هر رشته هستند (اعم از استادان، مترجمان و صاحب‌نظران هر حوزه) به منظور انتخاب كتاب‌های مناسب برای ترجمه.

٥. برگزاری شورای تخصصی هر رشته متشكل از اساتید صاحب‌نظر و مترجمان منتخب بند 2 و مسئول واحد ترجمه به منظور :

١) تعیین نهایی كتاب‌های ارزشمند ضروری برای ترجمه در آن رشته؛

٢) انتخاب مترجمان مناسب برای ویرایش كتاب‌های قبلی سازمان در آن رشته، و ثبت و ضبط مباحث مطرح شده در آن شوراها و تنظیم گزارشی كلی جهت ارائه به شورای سازمان.

٦. برگزاری شورایی متشكل از رئیس سازمان، معاون پژوهشی، رئیس مركز تحقیق و توسعه‌ی علوم انسانی و مسئول واحد ترجمه به منظور:

١) ارائه‌ی نتایج شورای تخصصی؛

٢) تصمیم‌گیری در خصوص بستن قرارداد با مترجمانی كه در شوراهای تخصصی گزینش شده‌اند، برای ترجمه كتاب‌های مورد نظر؛

٣) اعلام نظر نهایی در مورد ویرایش كتاب‌های ترجمه شده ی قبلی توسط سازمان.

 

فرم دریافت اطلاعات مترجمین

 

مترجم ارجمند

لطفاً پس از تكمیل، فرم را به آدرس الكترونیك translation@samt.ac.ir ارسال نمایید.

مدیر واحد ترجمه: دکتر سیمین عارفی

تلفن: 2-44246250 داخلی 310

آخرین به روز رسانی: 96/03/10

   دانلود : Form.doc           حجم فایل 17 KB
   دانلود : Form.pdf           حجم فایل 48 KB