نسخه چاپی

نام خانوادگی : جوان

نام : محمود

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : Javan@samt.ac.ir

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : مترجمي زبان فرانسه - دانشگاه علامه طباطبايي

فوق لیسانس : آموزش زبان فرانسه - دانشگاه تربيت مدرس

دکترا : زبان و ادبیات فرانسه - دانشگاه شهيد بهشتي

مقالات :

 1. شيوه نامه ضبط اعلام فرانسه در فارسي، سخن سمت، شماره ٩، سال هشتم، شماره اول، بهار ١٣٨٢.
 2. بررسي ترجمه لغات و اصطلاحات اسلامي (فارسي - فرانسه)،  پژوهش دانشكده زبانهاي خارجي دانشگاه تهران (علمی - پژوهشی)، شماره ٢٣، بهار ١٣٨٤.
 3. بررسی منظره و نگارش مطلوب کتاب دانشگاهی در «بن لایه های شناخت»، فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (علمی- پژوهشی)، شماره 26، پاییز 1391. 
 4. بررسی جایگاه تصاویر خلاقانه ادبی در تدوین کتب دانشگاهی، فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (علم پژوهشی)، شماره 28، پاییز 1392.
 5. نظریه جدید منظره ادبی و کاربرد آن در ترجمه، مجموعه مقالات همایش پژوهشهای نوین ترجمه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1393.

كتاب‌ها :

 1. جنبشها مهم ادبي در فرانسه (ترجمه)، انتشارات سكوت، ١٣٨٠.
 2. رمانهاي كليدي فرانسه (ترجمه)، انتشارات سكوت، ١٣٨٠.
 3. خواندن و ترجمه متون اسلامي (تأليف به همراه دكتر افضل وثوقي)، سمت، چاپ پنجم، 1392.

تحقیقات و فعالیت‌ها :

 1. نقد مضمونی، منظره ادبی.

پست اداری و اجرایی :

 1. از ١٣٧٣ تا ١٣٧٥ مسئول ويرايش فني.
 2. از ١٣٧٥ تا كنون عضو هيئت علمی «سمت».
 3. از ١٣٧٧ تا ١٣٧٨ مسئول ويرايش فني و نمونه‌خواني «سمت».
 4. از ١٣٨٢ تا ١٣٨٣ مسئول واحد نمونه‌خواني «سمت».
 5. از ١٣٨٣ تا ١٣٨٧ مدير تدوين منابع درسي و علمي «سمت».
 6. از مرداد 1393 تا کنون مدیر تدوین منابع درسي و علمي «سمت».

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها :

 1. لوح تقدير از نخستين همايش بررسي متون و منابع حوزه‌هاي فلسفه، كلام، اديان و عرفان (همايش اسماء) در برگزاري مطلوب و شايسته همايش.

سابقه تدریس :

1. تدریس در کارگاه ویرایش دانشگاه عالی دفاع ملی، دو نیمسال، 1391.

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات : <#f:86/>