نسخه چاپی

نام خانوادگی : بهرام بیگی

نام : مهری

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : m_bahram_beiguy@yahoo.com, bahrambeygi@samt.ac.ir

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : مترجمي زبان فرانسه - دانشگاه علامه طباطبائي- 1370

فوق لیسانس : آموزش زبان فرانسه - دانشگاه تربيت مدرس- 1375

دکترا : آموزش زبان فرانسه - دانشگاه اكس مارسي ١ (فرانسه) - 2009

مقالات :

 1. نگاهي به سرفصلهاي درسي رشته زبان فرانسه (ادبيات و مترجمي)، سخن سمت، شماره ٧، بهار ١٣٨٠.
 2.   L'emploi de l'adjectif en français et en persan: Une étude comparative، رشد زبان (علمي - ترويجي)، شماره ٥١، پاييز ١٣٧٧ (با همکاری دکتر محمدتقی غیاثی).
 3. درآمدي بر نقد، سخن سمت، شماره ١٧، تابستان ١٣٨٥.
 4. Les étudiants iraniens face aux difficultés de la rédaction française، نشريه فرانسوي زبان قلم plume ( علمي – پژوهشي)، شماره 14، 2012.
 5. ويژگيهاي مطلوب سرفصل دانشگاهي و اهميت آن در فرايند آموزش با نگاهي به سرفصلهاي درسي رشته زبان فرانسه، فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (علمی - پژوهشی)، شماره 25، 1391.
 6. Textes littéraires et documents authentiques ,Le Français dans le monde, mai 2013, n° 387, pp. 26-27, FRANCE
 7. نیاز سنجی منابع درسی دانشگاهی رشته زبان فرانسه (در مقطع کارشناسی) و ارزیابی محتوایی کتابهای گروه فرانسه سمت، فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (علمی - پژوهشی)، شماره 29، 1392.
 8. چکیده در مجموع خلاصه مقاله های نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبانهای خارجی در ایران تحت عنوان آسیب شناسی آموزش زبان فرانسه (یاد دهی/یاد گیری) در نظام آموزش عالی ایران، اردیبهشت 1394 دانشگاه حکیم  سبزواری.
 9. بررسی متدلوژیهای آموزشی زبان فرانسه برای دانشجویان ایرانی (رویکرد ارتباطی)، دوفصلنامه پژوهشهای ادب و زبان فرانسه، شماره چهارم، سال دوم، پاییز و زمستان 1394.

كتاب‌ها :

1. کتابشناسی گزیده توصیفی رشته فرانسه (کتابهای درسی و کمک درسی)، تهران ، سمت، 1382 (به سفارش سمت).
2. نامه نگاری به زبان فرانسه،‌ تهران، سمت، 1379، (با همکاری خانم دکتر رویا لطافتی).
3. خواندن متون علوم انسانی و اجتماعی، تهران، سمت، 1389، با همکاری آقای دکتر مرتضی کتبی).
4. L'enseignement de l'expression écrite chez les apprenants iraniens، تز دکتری چاپ شده توسط ANRT در دانشگاه Lille 3 فرانسه، 2015.

تحقیقات و فعالیت‌ها :

1. طرح پژوهشی مشکلات نگارش به زبان فرانسه به دانشجویان ایرانی، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت، 1384-1388
2. طرح پژوهشی نیاز سنجی منابع درسی دانشگاهی رشته زبان فرانسه در مقطع کارشناسی، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت، 1391-1393
3. طرح پژوهشی دستور زبان تطبیقی( اسم و صفت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت، در دست انجام.

پست اداری و اجرایی :

 1. از ١٣٧١ تا ١٣٨٧ دبير گروه زبان و ادبيات فرانسه «سمت».
 2. از ١٣٧٥ تا كنون عضو هيات علمي سازمان «سمت».
 3. از ١٣٧٥ تا ١٣٨٤ دبير شوراي نظارت و تصويب كتاب «سمت».
 4. از ١٣٨١ تا ١٣٨٣ معاون مدير پژوهشي «سمت».
 5. از ١٣٨٧ تا كنون مدير گروه پژوهشي زبان فرانسه «سمت».
 6. از ١٣٨٨ تا 1391 معاون مركز تحقيق و توسعه علوم انساني «سمت».
 7. از 1388 تا 1391 عضو شوراي پژوهشي «سمت».
 8. از 1390 تا كنون عضو كارگروه پژوهشي «سمت».
 9. از مرداد 1391 تا اسفند 1391 رئيس بخش ترجمه مركز تحقيق و توسعه «سمت».
 10. از 1391 تا کنون رئيس كارگروه تدوين آيين‌نامه‌هاي پژوهشي سازمان «سمت».
 11. از 1393 عضو شورای مشورتی مرکز تحقیق و توسعه «سمت».
 12. از 1393 - 1394مدیر گروه امور هیئت علمی «سمت».
 13. از 1393 - 1394 مدیر گروه نشستهای علمی «سمت».

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها :

1. تقدیر نامه برای تهیه اولین فهرست انتشارات «سمت» 1371  از معاون محترم اجرایی وقت.
2. تقدیر نامه برای برگزاری سخنرانی پروفسور پلا، استاد دانشگاه مارک بلوخ استرازبورگ به عنوان دبیر علمی اجرایی تحت عنوان ارتباط دستور و زبان شناسی ازمعاون پژوهشی وقت سازمان.
3. لوح تقدیر به مناسبت رونمایی از هزار و پانصدمین کتاب سمت از رئیس سازمان.
4. تقدیر نامه برای ادای وظایف علمی-اجرایی در دوران تصدی معاونت مرکز تحقیق و توسعه سمت از رئیس سازمان.
5. تقدیر نامه برای راه اندازی واحد ترجمه سازمان از معاون پژوهشی سازمان.

سابقه تدریس :

 1. وقايع‌نگاري در دانشگاه الزهرا (س)

توضیحات :

  رزومه به زبان فرانسه