نسخه چاپی

نام خانوادگی : احمدی

نام : احمد

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : ahmadi@samt.ac.ir

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : الهيات(معقول)- دانشگاه تهران

فوق لیسانس : فلسفه غرب - دانشگاه تهران

دکترا : فلسفه غرب - دانشگاه تهران و سالها تحصيل فلسفه اسلامي در بالاترين سطح در محضر علامه طباطبائي (ره)

مقالات :

 1. ترجمه نارسا از متنی مقدس، عیار، شماره 24، 1390.
 2. جایگاه دکارت در تاریخ فلسفه، کتاب ماه فلسفه، 1390.
 3. نقد نقد کانت، ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، 1389.
 4. ناخنکی بر کار مردی سترگ، خرده نقدی بر ترجمه نهج البلاغه، آینه پژوهش، شماره 122، 1389.
 5. قضاياي چهارگانه كانت و نقد آنها، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ١٣٨٩.
 6. بحث ماهیت و وجود در ابن سینا و ابن رشد و نقد آن، حکمت سینوی، مشکوه النور، 1388.
 7. تبيين ماهيّت حقّ،‌ نقدي بر اعلاميه حقوق بشر، بزرگداشت آيةالله قبله‌اي، دانشكده علوم قضايي، 1387.
 8. عقل در ابن سینا و ابن رشد، كنفرانس بررسي انديشه‌هاي ابن سينا و ابن رشد، 1387.
 9. ادراك حسّي از ديدگاه ابن‌ سينا و كانت، استانداري همدان، 1386.
 10. ماهيّت و جعل از ديدگاه ميرداماد، يادنامه ميرداماد و ميرفندرسكي، فرهنگستان علوم، 1384.
 11. اصالت وجود یا ماهیت: خلط شناخت‌شناسی و هستی‌شناسی، پژوهشهای فلسفی – کلامی، شماره 26، 1384.
 12. باز اسپید، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 176، 1384.
 13. ارتباط فيزيك و متافيزيك، فروغ اندیشه، 1383.
 14. جستاری در باب امكان در فلسفه كانت، نامه مفيد، شماره ٣٩، 1382.
 15. ايزوتسو و زبان وحي، سخنگوی شرق و غرب (مجموعه مقالات همایش بزرگداشت پروفسور ایزوتسو)، 1382.
 16. ماهيّت تجربه حسّي، مجله علوم انساني دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1381.
 17. چالشهاي فرهنگي با رويكردي به مباحث كلام جديد، مشكوة، شماره ٧١، 1380.
 18. مغالطه كنه و وجه در نظريه تكثر قرائت دين، ظفر، 1380.
 19. قضیه شرطی همان حملی است، علامه، شماره 2، 1380.
 20. چالشهای فرهنگی با رویکردی به مباحث کلام جدید، مشکو‌ة، شماره 7، 1380.
 21. سنت و مدرنيته، انديشه حوزه/ شماره ٢٣، ١٣٧٩.
 22. گزارشهاي علمي عقل و رابطه آن با دين و عرفان، نشریه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، شماره ١٠، 1379.
 23. اعتبار و روايي قرائتهاي مختلف از دين، كيهان فرهنگي، شماره ١٧٢،  1379.
 24. ضرورت، فصلنامه فلسفه دانشكده علوم انساني دانشگاه تهران، شماره 1، 1379.
 25. خلط شناخت‌شناسي و هستي‌شناسي در نزاع اصالت وجود و اصالت ماهيّت، مجله پژوهش و حوزه، 1379
 26. ریشه اصلی کشمکشها، بازتاب اندیشه، شماره 1و 2، 1379.
 27. برنتانو و نظریه التفاتی بودن آگاهی، مدرس علوم انسانی، شماره 17، 1379.
 28. امکان و چگونگی علم دینی، روش شناسی علوم انسانی، شماره 20، 1378.
 29. تجربه حسي و رابطه آن با كليت و استقراء، خردنامه صدرا، شماره 16،  1378.
 30. نمونه‌ای از مطالعات میان رشته‌ای: اصل هوهویت: مفصل فلسفه و روان‌شناسی، سخن سمت، 1378.
 31. دروس عمومي: گذشته، حال و آينده، سخن سمت، شماره ٥،  ١٣78.
 32. علم تصور است یا تصدیق، فصلنامه دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان، شماره 16 و 17، 1378.
 33. نمونه‌اي از مطالعات ميان‌‌رشته‌اي: اصل هويت، سخن سمت، شماره ٥، 1378.
 34. تفسير قرائتي ديگر از آيات اول سوره روم، بينات، شماره ١٨،  1377.
 35. ريشه‌يابي تعارض علم و دين، پيام حوزه، شماره ٢٠، 1377.
 36. امکان و چگونگی علم دینی، حوزه و دانشگاه، شماره 20، 1378.
 37. مسئله وجود در فلسفه ابن سینا، مدرس علوم انسانی، شماره 5،  1376.
 38. مربّي خاموش (= عاشورا)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1376.
 39. بلاي تقليد در ترجمه قرآن كريم، بيّنات، شماره 13، 1376.
 40. شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ مسئولیتهای آینده، کیهان فرهنگی، شماره 132، 1376.
 41. دعاهای اهل بیت عالی‌ترین مکتب تربیتی، سمینار اهل البیت، واشنگتن، 1375.
 42. موقعیت و عظمت ملاصدرا و مکتب او، خردنامه صدرا، شماره 3، 1375.
 43. سکولاریسم و فرهنگ، نامه فرهنگ، شماره 21، 1375.
 44. نقدي بر نظريه هيوم در باب عليّت، يادنامه آيةالله حسن‌زاده آملي، پژوهشگاه علوم انساني، 1374.
 45. گامي در جهت حلّ نزاع ميان اصالت وجود و اصالت ماهيّت، يادنامه حكيم سبزواري، تربيت معلم سبزوار، 1374.
 46. لاهيجي و اصالت ماهيّت، يادنامه حکیم لاهيجي، وزارت ارشاد، 1374.
 47. مناجات نظامی، زخمه روح، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، شماره 129 - 132، 1373.
 48. ضرورت ترجمه‌ای آکادمیک از قرآن کریم، بینات، شماره 3، 1373.
 49. مباحث بنیادی علوم انسانی، مصباح، شماره 9، 1373.
 50. پیرامون سمپوزیوم اسلام و مسیحیت اورتودوکس، رشد آموزش معارف اسلامی، شماره12، 1370.
 51. تبدل حواس در مولانا و ابن فارض، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1370.
 52. در مکتب تجربه، رشد آموزش معارف اسلامی، شماره 9و 10 ، 1369.
 53. سعدی و حسن و قبح افعال، ذکر جمیل سعدی (مجموعه مقاله)، 1364.
 54. برای عرضه به غرب چه داریم؟ با کدام شیوه، کیهان فرهنگی، شماره 3، 1363.
 55. اصل عليّت و رابطه آن با تشكيك وجود، يادنامه مرحوم شهيد قدّوسي، نشر شفق، 1363.
 56. شناخت‌شناسی وجود و عدم، مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر جهانگیری.       
 57. ملاحظاتی کوتاه برای ورود به تفکر افلاطون، شریعه خرد، مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت استاد جعفری.       
 58. رابطه عقل و عرفان، مجله دانشگاه باقرالعلوم قم، شماره ٢.
 59. فرضيه‌ها و كارآمديهاي فلسفه در خدمت به دين، پگاه حوزه، شماره ٥٣.
 60. زمان از نظر صدرا و كانت و نقد نظر كانت، همايش صدرا، شيراز. 
 61. اتحاد عالم و معلوم و تأثير آن در بحث عليّت.           
 62. ماهيّت تجربه حسّي، مجله علوم انساني دانشگاه شهيد چمران اهواز.       
 63. پيوند هست و بايد، مؤسسه توسعه دانش و پژوهش.       
 64. ماهيّت حمل.           
 65. نيّت و تأثير آن در مسائل ديني و اخلاق و قانون.           
 66. رابطه صفات با ذات، مقدمه جلد 6 اسفار، بنياد صدرا.       
 67. آثار تربيتي اصول عمليه و قواعد فقهيه، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.       
 68. اسلام و محيط زيست با تأكيد بر حمايت از حيوانات، شركت نفت.       
 69. سهروردي و حكمت عملي، كنگره سهروردي، دانشگاه زنجان.       
 70. اشاره¬ای به حقوق حيوان در اسلام.           
 71. ترجمه مصدر و تمييز در عربي، مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه تبريز.       
 72. بررسي نظر شيخ مفيد پيرامون حيات برزخي، مجموعه مقالات كنگره شيخ مفيد، دانشگاه قم.       
 73. استغراق در مولانا و ابن فارض، مجله علوم انساني دانشگاه تهران.       
 74. سعدي و حسن و قبح افعال.           
 75. اساس اخلاق نزد غزالي .          
 76. دريا و سبو يا اخلاق توحيدي و معيار حدّ وسط، كنگره نراقيين، دانشگاه قم.       
 77. كانت و كان تامّه يا تبيين قضّيه وجودي با ديدگاهي ابداعي.           
 78. مكان ترجمه – نقدي بر نظر كواين كه مي‌گويد: ترجمه ممكن نيست، دانشگاه تبريز.       
 79. ازدواج و پيشگيري در اسلام.           
 80. علي و علم غيب، بزرگداشت دکتر جهانگیری.       
 81. مقایسه و نقد ادراک حسی نزد ابن سینا و کانت.           
 82. حقوق بشر و ضرورت احترام به مقدسات، فقه و حقوق تطبیقی.       

كتاب‌ها :

 1. مختارات من نصوص الفلسفه الاسلامیه (تألیف با همکاری)، سمت، 1380.
 2. نقد تفكر فلسفي غرب، اتین ژیلسون (ترجمه)، سمت، 1380.
 3. تأملات در فلسفه اولي، رنه دکارت (ترجمه)، سمت، 1381.
 4. الاسفار الاربعه، جلد 6 (تصحيح، تحقيق و مقدمه)، بنياد حكمت اسلامي، 1381.
 5. پادزهر در نفي انكار نزول وحي، (تألیف)، دفتر تبلیغات قم، 1383.
 6. تأسيس مابعدالطبيعه اخلاق، کانت (ترجمه).
 7. بن لايه‌هاي شناخت (تصنیف)، سمت، 1388.
 8. دانش خانواده (تألیف با همکاری)، سمت، 1389.

تحقیقات و فعالیت‌ها : <#f:80/>

پست اداری و اجرایی :

 1. از 1353 تا 1382 عضو گروه فلسفه دانشگاه تهران، دانشگاه تهران.
 2. از 1360 تا کنون عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
 3. سال 1360 محور اصلي در تأسيس دانشگاه تربيت مدرس تهران.
 4. از 1361 تا 1374 رئيس دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس تهران.
 5. سال 1363 مؤسس سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها «سمت».
 6. از 1364 تا کنون رئیس سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها «سمت».
 7. از 1364 تا کنون مدير گروه فلسفه «سمت».
 8. از 1364 تا 1384 مدير گروه زبان و ادبيات فارسي «سمت».
 9. سال 1368 راه‌اندازي بخش تربيت مدرس دانشگاه قم در مدرسه دارالشفا.
 10. از 1383 تا 1388 نماینده مردم تهران در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي.
 11. از 1390 تاکنون عضو شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 12. و ....

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها :

 1. دریافت لوح تقدير از رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جناب آيت الله هاشمي رفسنجاني به مناسبت برگزيده شدن به عنوان مدير نمونه گروه پژوهشي فلسفه و زبان و ادبيات فارسي «سمت»
 2. دریافت لوح تقدير از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به مناسبت تكريم بزرگان و نخبگان علم و فرهنگ به ويژه در حوزه معارف و علوم انساني و اسلامي
 3. برگزيده شدن به عنوان استاد ممتاز از سوي وزارت علوم
 4. دریافت لوح تقدير از رئيس دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس به عنوان مؤسس دانشگاه تربيت مدرس به خصوص هدايت و مديريت دانشكده علوم انساني آن
 5. دریافت لوح سپاس از مدير گروه فلسفه و حكمت دانشگاه تربيت مدرس براي داشتن نقش مؤثر در تأسيس دانشگاه تربيت مدرس و دانشكده علوم انساني آن دانشگاه و زحمات تحسين برانگيز ايشان در ارتقاء حكمت و فلسفه در ايران
 6. برگزيده شدن به عنوان مدير برتر پژوهشي از سوي وزارت علوم
 7. دريافت لوح تقدير در سال ١٣٨٤ از وزير علوم، تحقيقات و فناوري به مناسبت نقش مؤثر در چاپ هزار كتاب «سمت»
 8. دریافت جایزه کرسی نظریه‌پردازی برای کتاب بن لایه‌های شناخت
 9. دریافت لوح تقدیر کنگره بزرگداشت شیخ بهایی، 1387
 10. دریافت لوح تقدیر از جشنواره پژوهش و فناوری، 1385
 11. دریافت لوح تقدیر از جشنواره معارف در تجلیل از مؤلفان کتابهای درسی و کمک درسی معارف اسلامی، 1387
 12. دریافت لوح تقدیر به مناسبت برپایی نمایشگاه جامع دستاوردهای وزارت علوم
 13. دریافت لوح تقدیر به مناسبت رتبه برتر سازمانهای متبوع وزارت علوم، 1387
 14. دریافت لوح تقدیر به مناسبت هجدهمین دوره کتاب برتر دانشگاهی از مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران و ...

سابقه تدریس :

 1. حدود ٢٠ سال تدريس فلسفه تطبيقي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاههاي مختلف.
 2. فلسفه اسلامي، دانشگاه تهران.
 3. فلسفه غربي، دانشگاه تهران، تربيت مدرس، دانشگاه قم و مؤسسه آموزشي - پژوهشي امام خميني(ره) در قم.
 4. تفسير كشاف، تربيت مدرس.

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات : <#f:86/>