نسخه چاپی

نام خانوادگی : محمودی

نام : وحید

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : V.mahmodi66@gmail.com , mahmoodi@samt.ac.ir

نوع همکاری با سمت : طرح سربازی

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : ادیان و مذاهب – دانشگاه مذاهب اسلامی

فوق لیسانس : ادیان و عرفان – دانشگاه تهران

دکترا : تصوف و عرفان اسلامی - دانشگاه ادیان و مذاهب

مقالات :

 

1. انسان‌شناسی عرفانی در صحیفه سجادیه و تأثیر آن بر عارفان، فصلنامه علمی پژوهشی عرفان اسلامی، زمستان 95، شماره 50.

2. جایگاه عرفانی امام سجاد(ع) نزد متصوفه و اهل معرفت، فصلنامه علمی پژوهشی عرفان اسلامی، بهار 96، شماره 51.

3. تصویر صوفیه عصر قاجار در نسخه کمیاب تحفة الالباء، مجموعه مقالات عرفان ایران، 1393.

4. عبدالرحمن مجذوب، دانشنامه جهان اسلام، 1391.

5. ابوالغیث ابن جمیل، دانشنامه جهان اسلام، 1391.

6. ابن برجان، دانشنامه جهان اسلام، 1391.

7. ابوالهدی صیادی، دانشنامه جهان اسلام، 1391.

8. تبارشناسی جشنهای حانوکا و پوریم در آیین یهود، فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، 1386، شماره 8.

9. اسلام در اروپا، نشريه فكر و نظر، 1387، شماره 10-11.

مقالات‌ ارائه شده در کنفرانسها

 1. سیر و سلوک از نظرگاه امام سجاد(علیه السلام)، همایش اهل بیت (علیهم السلام) و عرفان، آذرماه 1395.

2. سرّ الصلاة نگاریِ عرفانی با تکیه بر نسخۀ خطی مرآة الهداة فی کشف اسرار الصلوة، همایش نماز فرهنگ و آموزش، اردیبهشت‌ماه 1397.

 

كتاب‌ها :

 

1. رساله حکمی و عرفانی، شیخ ابراهیم امامزاده زیدی طهرانی، تصحیح و توضیح محمدرجا صاحبدل، وحید محمودی، قم، آیت اشراق، 1394.

2. شرح حال عارفان، صوفیان و زهاد عصر قاجار از کتاب تحفة الالباء فی تذکرة اولیاء و الشرفاء، تصحیح و تحشیه وحید محمودی، محمدرجا صاحبدل، تهران، سفیر اردهال، 1397.

3. علی‌نقی بن محمدرضا کوثر همدانی، مرآة الهداة فی کشف اسرار الصلوة، تصحیح و تحقیق محمدرجا صاحبدل، وحید محمودی، تهران، مولی (در دست انتشار).

4. سعید رحیمیان، مهدی کمپانی زارع، وحید محمودی، مبانی عرفان عملی، تهران، سمت، (در دست آماده سازی و انتشار).

5. شیخ حسن قهرمانی، برهان مبین در جلوه‌های رب العالمین، تصحیح و توضیح محمدرجا صاحبدل، وحید محمودی با اشراف سعید رحیمیان، قم، آیت اشراق.(در دست آماده‌سازی و انتشار)

6. وحید محمودی، سلوک سجادیه آموزه‌های سلوک عرفانی در مأثورات امام سجاد(علیه‌السّلام)، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب (در دست آماده‌سازی و انتشار).

 

تحقیقات و فعالیت‌ها : <#f:80/>

پست اداری و اجرایی :

 

1. دبیر علمی گروه ادیان و عرفان (سمت) از 1391 تا کنون.

2. مدیر نشستهای علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت).

3. مشاور گروه دروس عمومی (سمت) 1397.

4. دبیر اجرایی هفته پژوهش 1397.

 

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها : <#f:82/>

سابقه تدریس :

 

1. دانشگاه شهید بهشتی درس عرفان عملی در اسلام

2. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) دروس عرفان عملی در اسلام، تعلیم و تربیت، آشنایی با ادیان

3. موسسه آموزش عالی امام حسین (ع) درس تطبیق ادیان

 

توضیحات : <#f:86/>