نسخه چاپی

<#f:84/> نام خانوادگی : خادمی

نام : حمیدرضا

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : khademi4020@yahoo.com

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : فلسفه و حکمت اسلامی - دانشگاه شیراز

فوق لیسانس : فلسفه و کلام اسلامی - دانشگاه قم

دکترا : فلسفه تطبیقی - تربیت مدرس قم

مقالات : <#f:78/>

كتاب‌ها : <#f:79/>

تحقیقات و فعالیت‌ها : <#f:80/>

پست اداری و اجرایی :

1. مدیر دفتر قم سازمان «سمت» از 1393 تاکنون. 
2. رئیس پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت» از مرداد 1396 تاکنون.

 

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها : <#f:82/>

سابقه تدریس : <#f:85/>

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات : <#f:86/>