نسخه چاپی

نام خانوادگی : ابوالقاسمی دهاقانی

نام : محمدجواد

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : Abolghasemi110@gmail.com

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : مطالعات اسلامی- دانشگاه تربیت مدرس قم

فوق لیسانس : مدرسی الهیات و معارف- دانشگاه تربیت مدرس قم

دکترا : مدرسی الهیات و معارف با گرایش قرآن و متون اسلامی- دانشگاه قرآن و حدیث

مقالات :

1. مهندسی فرهنگی، همایش سند چشم­انداز، 1376.
2. الهام بخشی فرهنگی، همایش سند چشم انداز، 1376.
3. چالشهای فرهنگ، همایش سند چشم انداز، 1376.
4. امید و فرهنگ، دانشگاه آکسفورد انگلیس، سایت و کتاب،2007.
5. امکان فهم فرهنگی، دانشگاه ناورا اسپانیا، سایت و کتاب، 2007.
6. بخشش و فرهنگ، اتریش، سایت و کتاب، 2007.
7. جوان معاصر، ویژگی­ها و انتظار اولیه او از مساجد، 1388.
8. درآمدی بر؛ مفاهیم و مبانی اتحاد ملی در فرهنگ اسلامی، به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1387.
9. راههای برون رفت از؛ آسیب­ها  چالش­های انسجام اسلامی، به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1387.
10. آسیب ­شناسی فرهنگی انقلاب اسلامی، فصلنامه پژوهشی اندیشه انقلاب اسلامی، سال دوم شماره هفتم و هشتم، پائیز و زمستان 1382.
11. تعامل دولت و دین، فرهنگی عمومی، شماره 34، بهار 1382.
12. درآمدی بر وظایف دینی، معرفت سیاسی، سال اول شماره دوم، پائیز و زمستان 1388.
13. بازکاوی احادیث طینت؛ روزنه­ای به بحث در سرشت و اختیار انسان، فصلنامه فقه پزشکی، سال دوم شماره دوم، بهار 1389.

كتاب‌ها :

1. امام و مأموم در جلوه¬گاه حضور، عرش پژوه، چاپ دوم 1378.
2. جامعیت اسلام، عرش پژوه، 1384.
3. پژوهشی در آسیب¬شناسی توسعة فرهنگ دینی، عرش پژوه، 1384.
4. پژوهشی در چالش¬های توسعه فرهنگ دینی، عرش پژوه، چاپ دوم 1385.
5. شناخت فرهنگ، عرش پژوه، 1385.
6. صفوة من ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی، عرش پژوه، 1385.
7. موج در موج؛ بازشناسی فتنه از منظر امام علی(ع)، عرش پژوه، چاپ دوم 1385.
8. به سوی توسعه فرهنگ دینی در جامعه ایران، عرش پژوه، چاپ دوم 1385.
9. انقلاب اسلامی؛ اهداف دیروز، آسیب¬های امروز و راهبردهای فردا، عرش پژوه، 1387

تحقیقات و فعالیت‌ها :

1. مدیریت علمی تدوین و تألیف کتابهای درسی برای مدارس و دبیرستانهای اسلامی خارج از کشور
2. مدیریت علمی درسنامه¬ها و جزوه¬های آموزشی، دوره¬های آموزشی استادان خارجی (مدعو توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)
3. مجری طرح مطالعات توسعه فرهنگ دینی مرتبط با مواد 159 و 163 که شامل 29 پروژه در قلمرو فعالیت¬ها و نهادهای دینی بوده است. (1380)
4. مجری طرح مطالعات زمینه ای برای دستیابی به سیاستهای کلان توسعه فرهنگ دینی کشور (مجمع تشخیص مصلحت نظام). (1383)
5. مجری طرح سازمانهای مردم نهاد (NGO)، برای دستیابی به سیاستهای کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام. (1383)
6. مجری طرح مطالعاتی تعامل و حدود دخالت دولت در نهادها و فعالیت¬های دینی (1 و 2). (1386- 1387)
7. آسیب شناسی توسعه فرهنگ دینی با تأکید بر دو دهه انقلاب (1383).
8. مجموعه نگاه فرهنگی به برنامه سوم توسعه و پیشنهاداتی برای برنامه چهارم (پائیز 1382)
9. مجری طرح مصامین فرهنگی سند چشم انداز شامل 15 پروژه (1386- 1387)

پست اداری و اجرایی :

1. از 1358 تا 1361 مسئول دفتر نمایندگی حضرت امام(ره) و عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی اسلام آباد غرب.
2. از 1361 تا 1368 مسئول طرح ویژه کردستانات مصوب شورای عالی دفاع در سازمان تبلیغات اسلامی.
3. 1368 تا 1370 معاونت اجتماعی و امور استانها در سازمان تبلیغات اسلامی.
4. از 1370 تا 1373 معاونت اعزام مبلغ به خارج از کشور در سازمان تبلیغات اسلامی.
5. از 1373 تا 1375 رئیس مرکز آموزش عالی و تخصصی تبلیغ در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
6. از 1371 تا 1379 معاونت امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری.
7. از1378 تا 1380 معاونت پژوهشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
8. از 1378 تا 1380 رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف دفتر مقام معظم رهبری.
9. از 1385 تا 1386 معاونت پشتیبانی و منابع انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
10. از 1389 تا 1393 معاون بین ­الملل سازمان (سمت).
11. معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات
12. رایزن فرهنگی ایران در تاجیکستان

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها :

1. دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری در خصوص طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری.
2. دریافت لوح تقدیر از وزیر کار و امور اجتماعی به مناسبت فرهنگنامه کار و کارگر در نگرش اسلامی
3. دریافت لوح تقدیر از سازمان بسیج دانشجویی در خصوص برگزاری دوره¬های تخصصی رابطان فرهنگی بسیج دانشجویی
4. دریافت لوح تقدیر از معاون آموزشی و پژوهشی برای برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره مسئولان نهاد رهبری در دانشگاهها
5. دریافت لوح تقدیر از دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی به مناسبت مشارکت فعال در برگزاری بیست و سومین کنفرانس هفته وحدت
6. دریافت لوح تقدیر به مناسبت مشارکت فعال در نهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
7. دریافت لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص همکاری در شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی
8. دریافت لوح تقدیر از مدیر رادیو جوان به مناسبت همکاری مؤثر در برنامه های رسانه رادیو 

سابقه تدریس :

1. تدریس دروس حوزه ای لمعه، اصول فقه، بدایة الحکمه، منطق و سایر دروس پایه در سالهای 1355تا 1365 در حوزه علمیه قم.
2. تدریس معرف 1 و 2 در دانشگاه تهران.
3. تدریس معارف 1 و 2، تاریخ اسلام و ریشه های انقلاب در دانشگاه علوم پزشکی ایران.
4. تدریس مدیریت اسلامی، انسان شناسی در اسلام، در دانشگاه شاهد.
5. تدریس مهارتها و شیوه های اثر بخش در نفوذ و ارتباطات میان فردی، در کارگاههای آموزشی تخصصی تبلیغ در سازمان فرهنگ و ارتباطات، دانشگاههای مختلف، مرکز رسیدگی به امور مساجد، دوره های تخصصی مدیران فرهنگی، تشکلهای دانشجویی و مبلغان اعزامی به خارج و داخل کشور.

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات : <#f:86/>