نسخه چاپی

نام خانوادگی : زارع بهرام آبادي

نام : مهدی

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : mz.bahramabadi@gmail.com, zare@samt.ac.ir

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : www.drzare.com

لیسانس : مشاوره، دانشگاه علامه طباطبايي تهران

فوق لیسانس : مشاوره، دانشگاه علامه طباطبايي تهران

دکترا : مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران - دانشیار

مقالات :

مقالات

1. رابطه بين دلبستگي شغلي، مسئوليت پذيري و تحلیل عاطفي با رضايت شغلي، فصلنامه علمي پژوهشي فرهنگ مشاوره
2. رويكرد مدل يابي معادلات ساختاري درتبيين رابطه ي حل مساله اجتماعي و آشفتگي روان شناختي، فصلنامه زن و بهداشت، شماره 3، 1389
3. اثربخشی بازی درمانی گشتالتی بر هراس کودکان، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات زنان.
4. مقايسه اثربخشي گروه درماني پذيرش خويشتن به شيوه درايدن با آموزه هاي مجمع هاي معتادين گمنام روي مولفه هاي سلامت رواني معتادين، فصلنامه علمي پژوهشي اعتياد پژوهي، شماره 21، 1391
5. اثربخشي روزه داري اسلامي بر هوش معنوي و شادكامي، فصلنامه علمي پژوهشي طب و قرآن، 1391
6. اثربخشي آموزش مسوليت پذيري بر مبناي واقعيت درماني بركاهش بحران هويت و رفتارهاي پرخطر دانش آموزان، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشهاي مشاوره
7. اثربخشي گروه درماني شناختي بر خودكارامدي و افسردگي زنان سرپرست خانواده، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات روان شناسي باليني
8. اثربخشي برنامه بهبود بخشي ارتباط بركيفيت رابطه والد-فرزندي درنوجوانان دختر خانواده هاي تك والديني، فصلنامه فصلنامه علمي پژوهشي روان شناسي باليني
9. بررسي شيوع اختلال نارسايي توجه-بيش فعالي در دانش آموزان دبستاني، فصلنامه علمي پژوهشي ناتوانايي هاي يادگيري
10. مقايسه هوش هيجاني، تصوير بدن و كيفيت زندگي متقاضيان رينوپلاستي و گروه گواه، مجله علمي پژوهشي علوم پزشكي كردستان
11. اثربخشي رفتاردرماني شناختي بركيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم، فصلنامه علمي پژوهشي ديابت و ليپيد
12. مقايسه اثربخشي سه شيوه رژيم درماني، رژيم درماني به همراه ورزش و رژيم درماني به همراه رفتاردرماني شناختي برروي كاهش وزن و بهبود رضايت زندگي، فصلنامه علمي پژوهشي فرهنگ مشاوره
13. رابطه بين پذيرش اجتماعي و خودكارامدي تحصيلي با قلدري در دانش آموزان مقطع راهنمايي، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش و سلامت
14. مقايسه تصور بدني، رضايت جنسي و كيفيت زندگي درزنان مبتلا به سرطان سينه، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان . زمستان 1391، سال دهم- شماره 33.
15.اثربخشی آموزش برنامه غنی سازی رابطه بر بهزیستی ذهنی کارکنان آموزش و پرورش، فصلنامه خانواده و پژوهش، زمسان 1392.

The Effectiveness of Group Logo therapy on the Hope of Patients with Leukemi, Iranian journal of Cancer prevention. 16.
Effect of Al-Anon attendance on family function and quality of life in women in Mashhad, Iran. Am J Drug Alcohol Abuse. 2015;41(5):442-8                 
17. A conceptual framework for concurrent implementation of ERP (Enterprise Resource Planning) and KM (Knowledge Management): A fuzzy TOPSIS method, African Journal of buisiness management
18. The Effect of Emotionally Focused Therapy on Emotional Expression Styles Among Married Women, Int Ment Healt Addiction, 2015.

سمينار هاي بين المللي:

1. مشاوره اي بحران در نوجوانان  اقدام کننده به خودکشي، پذيرفته شده به عنو.ان پوستر در سمينار بين المللي روانپزشکي کودک و نوجوان تهران -1383
2. اثر بخشي روان نمايشگري در نشخوار ذهني و بازداري هيجاني مراجعين زن،  پنجمين کنگره جهاني روانپزشکي ، کشور چک ( پراگ)، دسامبر 2008
3. اثربخشی زوج درمانی سیستمی شناختی بر رضایت زناشویی زوجین، نوزدهمین کنگره جهانی خانواده درمانی، هلند

سمينارهاي ملي :
1. مقايسه ميزان استرس پس از ضربه اي و اختلالات رفتاري نوجوانان بي سرپرست حادثه ديده از زلزله بم در دو گروه مقيم و دور از محل حادثه. اولين همايش اختلال استرس پس از حادثه دانشگاه علوم بهزيستي، بهمن 1386
2. رابطه نگرش مذهبي و سبکهاي دلبستگي با احساس تنهايي دانشجويان. دومين همايش سراسري نقش دين در بهداشت روان1386
3. رابطه جهت گيري ديني و سخت رويي با سلامت روان دانشجويان. دومين همايش سراسري نقش دين در بهداشت روان1386
4. بررسي اثر بخشي بازي درماني به شيوه شناختي رفتاري در کاهش مشکلات رفتاري کودکان 7 تا 9 ساله. کنگره تکامل طبيعي کودک ،پيشگيري ومراقبت 1386
5. رابطه منبع کنترل و خود کارآمدي با موفقيت تحصيلي در دانش آموزان دختر هنرستان ها ي فني و حرفه اي. همايش ملي روانشناسي و جامعه 1385.دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
6. بررسي خشم و شيوه هاي مقابله اي نوجوانان استفاده کننده از بازي هاي رايانه اي در شهر تهران. همايش ملي بازي هاي رايانه اي و اثرات رواني اجتماعي آن ، دانشگاه بين المللي امام خميني، قزوين 1386
7. مقايسه ويژگيهاي شخصيتي و سلامت روان دانشجويان عضو و غير عضو در شرکت تجارت هرمي گولدکويست در شهر تهران چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان ، خرداد 1387
8. مروري کوتاه بر درمانهاي آييني و سنتي در درمان بيماري هاي رواني .اولين کنگره روانپزشکي اجتماعي ، فرهنگي ، دانشگاه علوم پزشکي ايران ، ارديبهشت 1387
9. مقايسه فرسودگي شغلي در رانندگان شرکت اتوبوسراني و تلکسيراني وارتباط ان باحمايت اجتماع و سخت رويي انها . اولين کنگره دوسالانه روانشناسي صنعتي وسازماني.دانشگاه اصفهان.1387
10. بررسي شيوع فرسودگي شغلي و رابطه ان با هر يک از مولفه هاي هوش هيجاني در کارکنان منطقه 4 سازمان آب تهران .اولين کنگره دوسالانه روانشناسي صنعتي وسازماني.دانشگاه اصفهان.1387
11. مقايسه بهداشت رواني و حمايت اجتماعي زنان و مردان بيکار سرپرست خانواده. دومين گنگره ملي اسيب شناسي خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي، ارديبهشت 1387
12. مقايسه اختلال هاي روانشناختي زنان مطلقه و غير مطلقه شهر کرمانشاه. دومين گنگره ملي اسيب شناسي خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي، ارديبهشت 1387
13. مقايسه سلامت روان،سبکهاي مقابله اي وباورهاي غير منطقي دانشجويان داراي نگرش مذهبي درون سو وبرون سو. اولين کنگره سراسري تعيين گرهاي اجتماعي سلامت،دانشگاه علوم پزشکي گيلان،1387
14. ارئه راهکارهای عملی برای برخورد با متکدیان بر اساس تابلوی بالینی متکدیان مرکز شهرداری اسلامشهر. همایش ملی راهکارهای مواجهه با بزه دیدگان،دانشگاه آزاد خوراسگان.1387
15. رابطه بین سلامت روان با کیفیت زندگی در بین دانشجویان دانشگاه. هشتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران1387
16. بررسی دیدگاههای مذهبی در رابطه با مقتضیات اخلاقی خودکشی: تاکید بر مذاهب توحیدی. اولین سمینار ملی پیشگیری ازرفتارهای خودکشی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،1387
17. بررسی جو عاطفی خانواده ونگرش مذهبی با پایگاههای هویت نوجوانان دختردر شهر تهران. دومین سمینارملی  روانشناسی بالینی
18. بررسی و مقایسه سبک فرزند پروری و میزان رضایت زناشویی والدین در خانواده های دارای حضانت فرزند و عادی و مقایسه میزان شیوع اختلالات رفتاری در فرزندان آنها. دومین سمینار ملی روانشناسی بالینی
19. پيشبيني رضايت زناشويي بر اساس مؤلفه هاي شوخ طبعي و نحوه گذراندن اوقات فراغت زوجين. دومين كنگره روان شناسي اجتماعي ايران
20. به مرگی (اتانازی) در غرب: موافقان و مخالفان. اولین سمینار ملی پیشگیری ازرفتارهای خودکشی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،1387
21. مقایسه سبکهای ابراز هیجان وسلامت روانی در بین زنان و مردان سالمند شهرتهران.کنگره ملی سالمندی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،1387
22. مشاوره توانبخشي در اشتغال معلولين. دومين كنگره توانبخشي حرفه اي ايران
23. رابطه سبكهاي دلبستگي با هويت فردي دردانش آموزان مقطع ممتوسطه منظطقه 20 شهرتهران  .همايش ملي جوانان و هويت ايراني: همسازي عناصرديني و ملي
24. بين سبكهاي مقابله با استرس و حمايت اجتماعي با كيفيت زندگي زنان سرپرست خانواده. دومين كنفرانس بين المللي ايراني سلامت زنان
25. مقايسه خودتمايزيافتگي و شيوه هاي مقابله اي زوجين سازگار و ناسازگار .سمینار ملی روانشناسی و جامعه،دانشگاه آزاد مرودشت،1387
26. مروری بر تاریخچه مشاوره شغلی ایران. سمینار ملی مشاوره شغلی و سازمانی،دانشگاه علامه طباطبایی،آذر1387
27. بررسي رابطه سبكهاي شوخ طبعي و خشم با دلزدگي زناشويي دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسلامي اراك. دومين كنگره روان شناسي اجتماعي ايران
28. بررسي عوامل موثر در اشتغال بيماران ضايعه نخاعي و تاثير اشتغال در زندگي انها.دومين كنگره توانبخشي حرفه اي ايران
29. رابطه بين دلبستگي شغلي، مسئوليت پذيري و رضايت شغلي با فرسودگي شغلي. دومين كنگره روان شناسي اجتماعي ايران.

كتاب‌ها :

1. طرح ریزی عملی درمان در مشاوره حرفه ای، جان لیپتاک، سمت، 1390.

2. مداخله در بحران خودکشی، استانلی کوچر، انتشارات برایند پویش، 1391.

3. کتاب مبانی راهنمايي و مشاوره، سمت، 1393.

تحقیقات و فعالیت‌ها :

1. مطالعات درحوزه خانواده درماني و مشاوره خانواده
2. مطالعات درحوزه مشاوره تحصيلي و شغلي

پست اداری و اجرایی :

1.   از سال 93 تا كنون  مدير گروه علوم رفتاري سازمان سمت.
2.   از آبان 1394 تا كنون  دبير هيئت تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي "پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي" سازمان سمت.
3.   از 1394  نايب رئيس كميسيون مشاوره شغلي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره.
4.   از 1394  دبير كميسيون مشاوره تحصيلي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره.
5.   از 1391 تا 1393  معاون مركز تحقيق سازمان سمت.
6.   از 1391 تا 1393  مدير گروه مطالعات كتاب درسي سازمان سمت .

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها :

1. پژوهشگر برگزيده حوزه علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك،  1387.
2. دريافت تقديرنامه  براي خدمات پژوهشي و اجرايي به عنوان مدير پژوهشي در مراسم رونمایی از هزار و پانصدمين كتاب سازمان، 1390.

سابقه تدریس :

1.  از سال 1388 تا 1389 مدرس دانشگاه الزهرا، کارشناسی مشاوره.  درس بهداشت رواني
2.  از سال 1390 تا 1392 مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد مشاوره.  دروس مشاوره تحصيلي- شغلي، نظريه هاي روان درماني و مشاوره، آزمون هاي رواني ، سازمان دهي خدمات مشاوره شغلي، خدمات مشورتي درمدرسه، روابط و مناسبات انساني درمدرسه، تمرين عملي مشاوره
3.  از سال 1386 تا كنون مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، كارشناسي ارشد روان شناسي باليني و مشاوره.  دروس خانواده درماني، مشاوره خانواده، گروه درماني، مشاوره شغلي، كارورزي
4.  سال 1393 مدرس دانشگاه تهران، پرديس فارابي قم، كارشناسي ارشد روان شناسي باليني. دروس نظريه هاي روان درماني و مشاوره و روان شناسي رشد
5.  سال 1392 مدرس دانشگاه توانبخشی و بهزیستی، دکتری مشاوره توانبخشی. درس توانبخش شغلي

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات :

پایان نامه ها
1. اثربخشي مشاوره حرفه اي مبتني برالگوي سوپر بربلوغ شغلي و خودكارامدي دانش آموزان دختر. زهرا اسدي. دانشگاه علامه طباطبايي.
2. رابطه بين پذيرش اجتماعي و خودكارامدي تحصيلي با قلدري دانش آموزان. اكرم تقي زاده. دانشگاه علامه طباطبايي.
3. اثربخشي رفتاردرماني شناختي و مشاوره انگيزشي به شيوه تلفيقي بر انگيزش پيشرفت و خودكارامدي تحصيلي دانش آموزان دختر داراي افت تحصيلي. سارا زينال زاده. دانشگاه علامه طباطبايي.
4. اثربخشي مشاوره شناختي رفتاري براساس الگوي پذيرش خويشتن درايدن بر تصوير بدني منفي دختران. سميه سليماني. دانشگاه علامه طباطبايي
5. اثربخشي درمان غني سازي رابطه بركاهش مشكلات بين فردي نوجوانان دختر.اكرم پوزاد. دانشگاه علامه طباطبايي
6. اثربخشي مشاوره گروهي شناختي رفتاري بر اضطراب رياضي دانش آموزان .فرامرز آسنجراني. دانشگاه علامه طباطبايي
7. اثربخشي آموزش نظريه انتخاب بركاهش تعارضات زناشويي زوجين . سميرا باغبان بصير. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
8. اثربخشي زوج درمان ي گاتمن برعملكرد خانوادگي و كيفيت زندگي همسران معتادين. زهره اسدبيگي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
9. مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و سبكهاي ابراز هيجان درزوجين داراي تعارض زناشويي و زوجين عادي. مريم صدري. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
10. مقايسه بازي درماني گشتالتي و شناختي رفتاري بركاهش اختلال هراس اجتماعي دانش آموزان دختر دبستاني. مريم فرحزادي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
11. اثربخشي  زوج درماني شناختي رفتاري بر افزايش رضايت زناشويي زوجين. راضيه كياه. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
12. مقايسه كيفيت زندگي و ابعاد مختلف خودپنداره افراد چاق عضو و غير گروه پرخوران گمنام. ليلا بقايي پور. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
13. اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي برسلامت روان دانش آموزان دختر شاهد. فاطمه سيد آبادي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
14. مقايسه اثربخشي سه شيوه رژيم درماني، رژيم درماني به همراه ورزش و رژيم درماني به همراه رفتاردرماني شناختي برروي كاهش وزن و بهبود رضايت زندگي. علي اكبر پونده نژادان. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
15. اثربخشي آموزش گروهي حل مساله اجتماعي برافزايش تاب آوري مادران داراي فرزند معتاد. ندا نيك راه. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
16. مقايسه هوش هيجاني، تصوير بدن و كيفيت زندگي متقاضيان رينوپلاستي و گروه گواه. الهام دهقاني. دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
17. اثربخشي گروه درماني شناختي بر خودكارامدي و افسردگي زنان سرپرست خانواده. طيبه نظري. دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
18. بررسي رابطه سلامت سازماني با تعهد سازماني و سلامت رواني معلمان زن. افروز محمدي. دانشگاه علامه طباطبايي. استاد مشاور   
19. بررسي اثر آموزش خود بخشودگي برافزايش بهزيستي ذهني مادران و بهبود عملكرد تحصيلي. فاطمه زارع پور . دانشگاه علامه طباطبايي. استاد مشاور
20. بررسي اثربخشي آموزه هاي قرآني درروابط بين فردي بركاهش تعارضات زناشويي مادران و افزايش عملكرد تحصيلي آنها. مريم دهقانيان.  دانشگاه علامه طباطبايي. استاد مشاور
21. اثربخشي آموزش مهارتهاي خودآگاهي و حل مساله برافزايش ابعاد مختلف سازگاري دانش آموزان. اشرف گلستاني. دانشگاه پيام نور. استاد مشاور
22. اثربخشي معنادرماني گروهي  برشادكامي فرزندان پسر شاهد و ايثارگر. شهريار فاطمي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران. استاد مشاور