نسخه چاپی

 

مركز تحقيق و توسعه علوم انسانی «سمت»


رئیس مرکز تحقیق و توسعه : دکتر مهدی احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : m.ahmadi@samt.ac.ir

تلفن و نمابر : 44263315

تاریخچه

تأسيس مركز تحقيق و توسعه علوم انساني «سمت» در آذرماه ٨٢، با رويكرد ارائه روايتي بومي از علوم انسانی و با هدف دستيابي به پژوهشهاي جامع و كاربردي بوده است. آنچه اهميت شكل‌گيري اين مركز را، در راستاي اهداف «سمت»، مضاعف مي‌سازد، شاخصه پژوهشي آن است. تولد اين مركز حاصل اين نگرش است كه آموزش، بدون داشتن يك پشتوانه پژوهشي به اهداف خود نخواهد رسيد و ثمره نحيفي خواهد داشت. در فرايند شكل‌گيري يك درسنامه و يا كتاب درسي دانشگاهي، يك پيش شرط مهم وجود دارد كه همان پژوهش است. به اين ترتيب اين مركز با اين نگرش و با هدف ايجاد ارتباط وثيق ميان پژوهش و آموزش و سامان‌دهي پژوهشهايي كه به تحقق اهداف «سمت» كمك مي‌كنند، تشكيل شده است و فعاليت آن در راستاي ايجاد پشتوانه و بستر مناسب براي تأليف، ترجمه و تهيه متون علمي دانشگاهي است.


اهداف و برنامه های مركز

برخي اهداف و برنامه‌هاي مركز عبارت اند از:

١. پژوهش و تحقيق در شاخه‌هاي علوم انساني با سه رويكرد بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي،

٢. اجراي طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتي با هدف دستيابي به كتابها و درسنامه‌هاي مطلوب آموزشي در همه ابعاد (اعم از محتوايي، نگارشي و صوري)،

٣. معرفي طرحها و برنامه‌هاي تحقيقاتي لازم با توجه به اولويتهاي موجود در علوم انساني،

٤. پر كردن خلأهاي درسنامه‌هاي موجود در زمينه علوم انساني از طريق اجراي طرحهاي پژوهشي كوتاه مدت،

٥. تدوين نشريه‌هاي علمي ـ تخصصي در حوزه متون آموزشي علوم انساني،

٦. برقراري ارتباط با مراكز پژوهشي و آموزشي علوم انساني داخلي و خارجي و ساماندهي همكاري مشترك با آنها در زمينه اجرای طرحها و فعاليتهای پژوهشی،

٧. برگزاري همايشها و نشستهاي علمي ـ پژوهشي در سطوح و با موضوعات مختلف،

٨. برنامه‌ريزي براي شركت اعضاي هيأت علمي و محققان در كنفرانسها، سمينارها و نيز اجراي كارگاههاي آموزشي به منظور تعامل بيشتر پژوهشگران.

تشكيلات مركز تحقيق و توسعه علوم

اين مركز در حال حاضر اهداف خود را در قالب ٣ گروه پژوهشی و ٣ بخش دفتر نشستهاي علمی، واحد ترجمه و واحد نشريه اجرا مي‌كند.

الف) گروههاي سه گانه پژوهشي

اين گروهها عبارت اند از: ١. فلسفه و الهيات ٢. مطالعات تاریخی و محیطی ٣. علوم رفتاری .

در اين گروهها پژوهشهاي بنيادي، توسعه‌اي و نيز كاربردي به منظور به‌كارگيري در تدوين كتب درسي يا تهيه كتب مبنايي در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني به انجام مي‌رسد. چگونگي فعاليت اين گروهها در سه گام شكل مي‌گيرد: ١) تعيين اولويتهای پژوهشی گروه؛ ٢) برنامه ريزی و تاييد طرحها ؛ ٣) بررسی نتايج سامان يافته طرح يا پژوهش و تاييد آن.

ب) دفتر نشستهاي علمي

از جمله وظايفي كه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به «سمت» واگذار شده است، برگزاري نشستهاي علمي ـ پژوهشي با بهره‌گيري از صاحب‌نظران داخلي و خارجي و تدوين حاصل اين سمينارها به صورت مقاله، درسنامه و كتب و منابع درسي براي دانشگاههاست. از اين نشستها به عنوان ابزاري براي شناسايي نيازها و رفع كمبودها در حوزه‌هاي علوم انساني بهره‌برداري مي‌شود. در اين ميان دفتر نشستهاي علمي عهده‌دار و هماهنگ كننده نشستهاي علمي سازمان «سمت» است.

مهم ترين محـورهاي كاري اين دفتر عبارت اند از: ١) برگزاری همايشهاي علمي؛ ٢) نكوداشت و معرفي فرهيختگان علمي؛ ٣) ترتيب سفرهاي علمي و فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي «سمت»؛ ٤) تشکیل كارگاههاي آموزشي و پژوهشي.

هر يك از اين برنامه‌ها به پيشنهاد گروههاي پژوهشي و با هماهنگي دفتر نشستهاي علمي اجرا می شود.

ج) واحد نشریه

در اين واحد، نشريات علمي مركز در حوزه علوم انساني تدوين مي‌شود. با توجه به هدف اصلي سازمان سمت اولين شماره فصلنامه «سخن سمت» در سال 1375 به منظور كمك به انعكاس روند علم منتشر شد و تا سال 1388، 22 شماره از آن به چاپ رسيد و دو شماره با نام عيار منتشر شده و از شماره 25 با هدف تغيير وضعيت و تبديل به فصلنامه‌اي علمي ـ پژوهشی به نام «فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» تغيير يافت.

فصلنامه «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» در حال حاضر نشريه‌اي علمی ـ پژوهشی است كه سهم خود را در جريان تبادل يافته‌هاي علمي مي‌جويد تا از اين طريق هم بتواند بيانگر يافته‌هاي پژوهشي نهاد متبوع خود و هم دريافت‌كننده پژوهشهاي ديگري باشد كه نقادانه، تحليل‌گرانه و يا توصيف‌گرانه نگاشته شده‌اند. اين فصلنامه مقالات متعددي دارد كه حاوي نظريه‌ها و يافته‌هاي گوناگون در زمينه كتاب درسي است كه برخي از اهداف آن عبارت‌اند از: باز تعريف كتاب دانشگاهي و فرآوري آن در راستاي آموزش بهتر، گسترش مرزهاي آموزشي سيستم آموزش عالي با كتاب درسي دانشگاهي، اعتلاي ابزار آموزش دانشگاهي با كمك استادان دانشگاههاي سراسر كشور، تبيين الگوها، نظرها، راهكارها و راه‌حلهاي مناسب در راستاي تدوين هر چه بهتر كتاب درسي دانشگاهي و در نهايت نشر آراء علمي ـ پژوهشي مرتبط با تأثير كتاب درسي دانشگاهي در اعتلاي نظام آموزش عالي.

موضوعات مورد توجه در اين فصلنامه نيز بدين شرح است: جايگاه كتاب درسي دانشگاهي در نظام آموزش عالي، سير و تطور كتاب درسي، جنبه‌ها و ويژگيهاي كتاب درسي (طراحي و توليد ساختار و محتواي كتاب درسي، ويرايش و پالايش، ارزشيابي، مديريت تهيه و توزيع، فناوري ارتباطات و اطلاعات و جنبه‌هاي حقوقی آن).

معاون مرکز تحقیق : دکتر ابراهیم رضایی  

پست الکترونیک :    ebrahim.rezaei@gmail.com

تلفن :                   2-44246250  (داخلی 303)

آخرین به روز رسانی : 96/01/19