نسخه چاپی

گزيده شيوه‌نامه تدوين و آماده‌سازي منابع درسي و علمي (سمت)

هر سازمان تحقيقاتي و انتشاراتي يا هر ناشر معتبر، ضوابط و ملاكهايي براي پذيرش و چاپ اثر دارد كه به صورت شيوه‌نامه يا دستورالعملي براي نگارش پذيرفتني و مطلوب و احياناً رسم‌الخط مورد نظر خود ارائه مي‌كند. غالب اين شيوه‌نامه‌ها مشتمل بر مسائلي كلي است كه در هر كار تحقيقي، تأليفي و ترجمه‌اي بايد رعايت شود و در مواردي هم كه بر سر آنها اجماعي صورت نگرفته است شيوه يكدست و هماهنگ هر سازمان يا ناشر از طريق شيوه‌نامه خاص آن سازمان اجرا مي‌شود تا نه تنها در هر كتاب بلكه در همه كتابهاي ناشر حداكثر انسجام و هماهنگي و ضوابط درست‌نويسي و نگارش مطلوب رعايت شود.
بديهي است كه چنين شيوه‌نامه‌ها يا دستورالعملهايي را عمدتاً ويراستاران كتابها و كساني كه به كار خطير و ضروري آماده‌سازي اثر مشغول‌اند، مورد استفاده قرار مي‌دهند. در عين حال تهيه و تنظيم خلاصه‌اي از اين ضوابط و شيوه‌نامه‌ها به‌ويژه نكات اساسي و كلي آنها كه مستقيماً متوجه خود مؤلفان و مترجمان است، ضرورت مي‌يابد.
براي رسيدن به اين مقصد، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها «سمت» خلاصه‌اي از شيوه‌نامه خود را فراهم آورده است كه مؤلفان و مترجمان گرامي با رعايت آنها عملاً به تسريع و تسهيل كار ويرايش و آماده‌سازي اثر خويش و چاپ و نشر هر چه سريع‌تر و مطلوب‌تر آن كمك مي‌كنند و بدين ترتيب راه بر دوباره‌كاريها و اتلاف زمان و احياناً بروز مشكلات چاره‌ناپذير در كار نشر كتابها بسته مي‌شود.
به هر حال اميد است تلاش مشترك ما در كار تأليف، ترجمه و نشر آثار معتبر و ماندگار علمي و دانشگاهي، مفيد و مؤثر واقع شود. در صورت نياز به هر گونه توضيح تفصيلي در اين زمينه يا ساير موارد و يا پيشنهاد و نظر اصلاحي از سوي مؤلفان، مترجمان و استادان ارجمند، سازمان آماده همكاري و هماهنگي خواهد بود.جهت دريافت شيوه نامه (سمت) اينجا را کليک کنيد .(pdf)شيوه نامه


   دانلود : shivename.pdf           حجم فایل 146 KB