نسخه چاپی
علوم شناختی

 

مدیر گروه: دکتر محمود تلخابی                            talkhabi@iricss.org

كارشناس : شیلا زرندار                               zarnadar@samt.ac.ir  

اطلاعات تماس:                                44246250-021 داخلی 206

سال تأسيس : 1396

لیست کتابهای گروه

 

تعداد نمایش : 528 <<بازگشت