نسخه چاپی
اهل سنت

مدیر گروه :  محمدعادل ضیائی                  ma_ziaey@yahoo.com

كارشناس : لیلا شرف                           Sharaf6287@samt.ac.ir  

اطلاعات تماس :                              44246250-021 داخلی 291

سال تأسيس : ١٣٨٨

مديران قبلي :

لیست کتابهای گروه

تعداد نمایش : 2144 <<بازگشت