نسخه چاپی
زبان و ادبيات روسي

مدیرگروه :  دكتر سيد حسن زهرايي              hzahraee@ut.ac.ir

مشاور: دکتر زهرا محمدی               zahra_mohammadi@ut.ac.ir

كارشناس : منصوره مستوفی                        mostofi@samt.ac.ir

اطلاعات تماس :                               44243230-021 داخلی316

سال تأسیس :  1388

در راستاي تحقق اهداف سازمان سمت، از جمله رسالت اصلي آن، يعني ارائه خدمات علمـي و پژوهشي و توليد
کتابهاي درسي و ساير منابع آموزشي براي رفع نيـاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالي کشور در زمينه علـوم
انساني، گروه پژوهشي زبان روسي موارد زير را به عنوان محورهاي اصلي فعاليتهاي خود قرار داده  است:

الف) پژوهش
مهم‌ترين فعاليتهاي پژوهشي گروه عبارت‌اند از:
1) انجام انواع طرحهاي پژوهشي که منجر به تدوين کتب درسي در زمينه زبان و ادبيات روسي شوند؛
2) انجام انواع طرحهاي پژوهشي با همکاري ساير گروههاي پژوهشي سازمان و خارج از سازمان که منجر به تدوين
کتب درسي در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني به زبان روسي مي‌شوند؛
3) همکاري و تعامل با ساير گروههاي پژوهشي سـازمان و خارج از سازمان در راستـاي انجام طرحهـاي پژوهشي و
تدوين کتب مرتبط با زبان و ادبيات روسي و روسيه‌شناسي؛
4) انجـام طرحهاي پژوهشي مرتبط با مطالعـات زبان و ادبيات روسـي و روسيه‌شناسي و انتشـار نتـايج آن به صورت
کتاب، گزارش، مقاله و ....؛
5) برگزاري همايشها و سخنرانيهاي علمي و پژوهشي در زمينه زبان و ادبيات روسي و مطالعات روسيه‌شناسي؛
6) برقراي ارتباطات علمي و پژوهشي با اساتيد و صاحب‌نظران کشورهاي روس زبان.

ب) ترجمه
فعاليت گروه در زمينه ترجمه در واقع نوعي فعاليت پژوهشي ترجمـه‌محور است که محصول آن انتقال دانش در حوزه
علـوم انساني از زبان مبـدأ (روسي يا فارسي) به زبـان مقصد (روسي يا فارسي) است. سازمـان سمت با بيش از
دو دهه فعاليت در زمينـه تحقيق، تتبـع و توليـد کتب آموزشي و کمک آموزشي داراي مجموعه‌اي غنـي از آثار علمـي
در حوزه‌هاي مختلف علـوم انساني است که توسط اساتيـد مجرب دانشگاههاي داخـل و بعضـاً خارج از کشور تـأليف
شده‌اند. بي‌شک ترجمه اين آثار به زبان روسي و چاپ آنها در داخل و خـارج از کشور مي‌تواند موجب تقويت تعاملات
علمي- فرهنگي ميان گويشوران به دو زبان روسي و فارسي گردد.
از سوي ديگر آثار بسياري به زبان روسي در حوزه علوم انساني وجود دارد که در ترجمه آنها به زبان فارسي مي‌تواند
مورد استفاده محققان، دانشمندان و علاقه‌مندان داخل کشور و کليه گويشوران به زبان فارسي قرار گيرد.

ليست كتابهاي گروه

تعداد نمایش : 2178 <<بازگشت