نسخه چاپی
مديريت

مدیر گروه :  دکتر علی رضائیان                          rezaeian@ut.ac.ir

دبیر علمی:  دکتر محمدرضا اسماعیلی گیوی             s.givi@ut.ac.ir

كارشناس : رضوان صادقيان                        sadeghian@samt.ac.ir

اطلاعات تماس :                               44246250-021 داخلی 287

اعضای گروه:

دکتر علی اصغر پورعزت

دکتر محمدمهدی پرهیزگار

دکتر مهدی ذوالفقارزاده

دکتر لعیا الفت

دکتر حسین کاظمی

سال تأسیس :    ١٣٦٨


لیست گتابهای گروه

تعداد نمایش : 2228 <<بازگشت