نسخه چاپی
مديريت

مدیر گروه :  دکتر سیدمهدی الوانی                    

دبیر علمی:  -           

كارشناس : رضوان صادقيان                        sadeghian@samt.ac.ir

اطلاعات تماس :                               44246250-021 داخلی 287

اعضای گروه:

دکتر سیدحسین کاظمی

سال تأسیس :    ١٣٦٨

مديران قبلي :

    ١. دكتر علی رضاييان از 1368 تا 1396.

لیست گتابهای گروه

اولویتهای گروه

تعداد نمایش : 2979 <<بازگشت