نسخه چاپی
اقتصاد

مدیر گروه :  دکتر مرتضی عزتی              mezzati@modares.ac.ir

كارشناس : مریم کشوری                      keshvari@samt.ac.ir 

اطلاعات تماس:                        44246260 - 021    داخلی 206

اعضای گروه:

دکتر ابراهیم رضایی                          ebrahim.reza@gmail.com

سال تأسيس : ١٣٦٧

مديران قبلي : 

    ١. دكتر خليلي عراقي و دكتر پرويز داوودي به طور متناوب تا سال ١٣٧٣.
    ٢. دكتر حسين نمازي از ١٣٧٣ تا ١٣٧٦.
    ٣. دکتر سید هادی عربی از ١٣٧٦ تا 1386.
    ٤. دکتر مجید احمدیان از 1386 تا 1390.

لیست کتابهای گروه

تعداد نمایش : 2552 <<بازگشت