نسخه چاپی
حقوق

مدیر گروه :  دکتر قاسم محمدی         Mohammadi.q@gmail.com

كارشناس : مريم فلاح شجاعي                   Fshojaei@samt.ac.ir 

اطلاعات تماس :                                       44246250-021 داخلی 234

سال تأسيس : ١٣٦٧

مديران قبلي :

دکتر باقر انصاری از 1384 تا 1394

لیست کتابهای گروه

تعداد نمایش : 3110 <<بازگشت