نسخه چاپی
روان شناسي

مدیر گروه:  دکتر علی فتحی آشتیانی              afa1337@gmail.com

دبیر علمی گروه: دکتر مهدی زارع بهرام‌آبادی   bahram.mk@gmail.com

مشاور علمی گروه: امیرعلی مازندرانی           mazandarani@live.com

كارشناس : زهرا گودرزي                                goodarzi@samt.ac.ir 

اطلاعات تماس :                                           44246260-021 داخلی 323

اعضای گروه :

دکتر پروین کدیور

دکتر محمدکریم خداپناهی

دکتر پرویز آزاد فلاح

دکتر علی اکبر ارجمندنیا

دکتر مهدی زارع بهرام آبادی

سال تأسيس : ١٣٦٥

مديران قبلي : 

    ١. مرحوم دكتر علي محمد كاردان از ١٣٦٥ تا ١٣٧٤.
    ٢. شادروان دکتر پریرخ دادستان از ١٣٧٤ تا ١٣89.

گروه روان‌شناسي در سال ١٣٦٦ در قالب گروه علوم تربيتي و روان‌شناسي با مديـريت استـاد ارجمند جناب آقاي دكتـر علي‌محمـد
كاردان فعـاليت پژوهشي خود را آغاز كرد. به تدريج و با توجه به توسعه روزافزون دوره‌هاي مختلف
علوم ‌تربيتي و روان‌شناسي، اين
گروه در سال ١٣٧٤ به دو گروه مستقل تبديل شد.

لیست کتابهای گروه

تعداد نمایش : 2603 <<بازگشت