نسخه چاپی
زبان و ادبيات فرانسه

مدیر گروه:  دکتر مهری بهرام بیگی         bahrambeygi@samt.ac.ir

كارشناس : منصوره مستوفی                        mostofi@samt.ac.ir 

اطلاعات تماس :                               44246250-021 داخلی316

سال تاسيس : ١٣٦٩

مديران قبلي : 

    ١. دكتر سيدحامد رضيئي از ١٣٦٩ تا ١٣٧٦.
    ٢. دكتر مرتضي كتبي از ١٣٧٦ تا ١٣٨٦.

لیست کتابهای گروه

تعداد نمایش : 2312 <<بازگشت