نسخه چاپی

منشور اخلاقی سازمان

از آنجا كه حفظ كرامت انسانها منبعث از تعاليم عالي و دستورات دين مبين اسلام است و «خلق عظيم» از صفات بارز پيامبر مكرم اسلام (ص)، ما مديران، محققان و كاركنان سازمان مطالعه و تدوين (سمت) با پروردگار خود عهد بسته‌ايم پاسدار امانتي باشيم كه ملت مسلمان و شريف بر دوش ما نهاده‌اند و متفق و متحد در راه استقرار اهداف سازماني بكوشيم و همواره نكات ذيل را سرلوحه كار خود قرار دهيم:

كار را وسيله خدمت به مردم و تعالي فردي و سازماني بدانيم و سلامت و صداقت در آن را به عنوان يك اصل بپذيريم.

نيازها و انتظارات منطقي شما را شناسايي، تأمين و در نهايت فراتر از انتظارات شما عمل كنيم.

خدمت عالي به مردم با كيفيت بالا و با بهترين روشها هدف ماست و اميد تحقق اين هدف انگيزه بيشتري براي فعاليت ما ايجاد مي‌كند.

رعايت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به مردم را اساس و مبناي كار خود قرار داده، از گرايش به منافع و علايق شخصي و يا جمعي پرهيز نماييم.

پاسخگويي به ارباب رجوع را به طور صحيح و در كوتاه‌ترين زمان وظیفه خود دانسته، خواسته‌هاي آنان را با توجه به ضوابط در كوتاه‌ترين زمان ممكن برآورده نماييم.

خدمت بی توقع و تكريم ارباب رجوع را فرصتي مغتنم دانسته، برای انجام این تکلیف بزرگ تلاش كنيم.

براي پيشرفت و بهسازي فعاليت خود در راستاي عمل به وظيفه قانوني، همواره در حال يادگيري و آموختن باشيم.

به موقع در محل کار حضور یافته، اصول «نظم و آراستگي محيط كار» و «انضباط اداري» را رعايت كنيم.

تعلقات سازماني را در خود بپرورانيم، به همكاران خود احترام گذاريم و با يكديگر روابطي دوستانه و محبت‌آميز داشته باشيم.

پذيراي نظرات و ديدگاههاي همكاران خود باشيم و آن را لازمه كمال خود و توسعه سازمان بدانيم.

از شایعه‌سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف کند، پرهیز نماييم.

در تمام ساعات حضور در سازمان در حد توان وظایف خود را به صورت مؤثر و کارآمد و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی انجام دهيم. به عنوان عضوي از سازمان در خارج محل كار نيز شأن آن را حفظ كنيم.