نسخه چاپی

نام خانوادگی : فروتن

نام : عبدالرسول

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : ar.foroutan@yahoo.com و forootan@samt.ac.ir

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، 1388

فوق لیسانس : زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، 1390

دکترا : زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، 1394

مقالات :

1.    آشفتگی ایرانِ عصر مشروطه در آینۀ مشوّش‌نامه، تاریخ ایران اسلامی (فصلنامۀ علمی ـ تخصصی)، شمارۀ اول، پاییز 1394 (مشترک با علی‌اصغر اسکندری).
2.    بازتاب عناصر اقلیمی جنوب در اشعار محسن پزشکیان، ادبیات انقلاب اسلامی (ضمیمۀ نامۀ فرهنگستان با درجۀ علمی ـ پژوهشی)، شمارۀ دوم، پاییز 1394.
3.    بررسی و نقد تذکرۀ شعرای کرمانشاه، فصلنامۀ نقد کتاب میراث، شمارۀ 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.
4.    بررسی وجوه ادبی زندگی و آثار جلال‌الدین دوانی، سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (علمی ـ پژوهشی)، شمارۀ 26، زمستان 1393.
5.    بومی‌سروده‌های محسن پزشکیان (ارائۀ مقاله و سخنرانی)، نخستین همایش ملّی ایران‌شناسی، دانشگاه میبد، اردیبهشت 1394.
6.    ترجیع‌بندی نویافته از فانی خشتی، گزارش میراث، شمارۀ 5 و 6، آذر ـ اسفند 1391.
7.    تلمیحات داستانی در غزلیات وحشی بافقی، همایش بزرگداشت وحشی بافقی، دانشگاه یزد، 1392 (مشترک با مرضیه مسیحی‌پور).
8.    خلاصةالاشعار و زبدةالافکار بخش شیراز، گزارش میراث، شمارۀ 58-59، مرداد ـ آبان 1392.
9.    در جستجوی احوال و آثار مرادی بافقی، هشتمین همایش بین‌المللی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان، شهریور 1392 (مشترک با مرضیه مسیحی‌پور).
10.    روش‌های ترکیب‌سازی در غزلیات وحشی بافقی، همایش بزرگداشت وحشی بافقی، دانشگاه یزد، 1392 (مشترک با مرضیه مسیحی‌پور).
11.    زبدةالفواید و میراث زبان و ادبیات فارسی در هندوستان (ارائۀ مقاله و سخنرانی)، اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و هند، دانشگاه مفید قم، 1392 (مشترک با مرضیه مسیحی‌پور).
12.    سلمان فارسی در آینۀ تذکره‌های ادبی، نخستین کنگرۀ بین‌المللی سلمان فارسی، 10 و 11 آبان 1391، دانشگاه آزاد اسلامی کازرون.
13.    کمرنگی عنصر حماسه در فرامرزنامه و عوامل آن، ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان (علمی ـ پژوهشی)، شمارۀ 9، 1392.
14.    گربه‌نامه، دانشنامۀ زبان و ادبیات فارسی در شبه‌قاره، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، زیر چاپ.
15.    گلبن کازرونی شاعر عهد قاجار و گلشن اسرار او، سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (علمی ـ پژوهشی)، شمارۀ 29، پاییز 1394 (مشترک با مهدی حیدری).
16.    مطیعی شیرازی، دانشنامۀ زبان و ادبیات فارسی در شبه‌قاره، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، زیر چاپ.
17.    معرفی و نقد پیش‌درآمدی بر مکتب‌های ادبی اثر شهریار زرشناس، کتاب ماه ادبیات، شمارۀ 62، خرداد 1391.
18.    معرفی، بررسی و تحلیل تذکرۀ شکرستان پارس، ششمین همایش ملّی پژوهش‌های ادبی، 5 و 6 دی‌ماه 1391، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
19.    نظری اجمالی بر اخلاق جلالی، کتاب ماه ادبیات، شمارۀ 94، فروردین 1393.
20.    نقدی بر چاپ چند تذکره، کتاب ماه ادبیات، شمارۀ 72، فروردین 1392.
21.    نقش شاعران فارس در جنبش مشروطیت، سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (علمی ـ پژوهشی)، شمارۀ 35، بهار 1396.
22.    نکهت شیرازی، دانشنامۀ زبان و ادبیات فارسی در شبه‌قاره، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، زیر چاپ.
23.    نویافته‌هایی از هشت شاعر کازرونی، تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی (علمی ـ پژوهشی)، شمارۀ 76/3، تابستان و پاییز 1394.
24.     وحشی بافقی و دیگر وحشی‌های شعر فارسی، هشتمین همایش بین‌المللی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان، شهریور 1392 (مشترک با مرضیه مسیحی‌پور).

كتاب‌ها :

1.    تذکرۀ شکرستان پارس، محمدحسین شعاع شیرازی (شعاع‌الملک)، 2 جلد، مقدمه، تصحیح و تعلیقات عبدالرسول فروتن، قم: مجمع ذخائر اسلامی، 1392.
2.    گلشن اسرار، محمدکاظم گلبن کازرونی، تصحیح و تحقیق عبدالرسول فروتن و مهدی حیدری، قم: مجمع ذخائر اسلامی، 1392.
3.    قانون‌الریاضة فی سبیل‌الهدایة، میر سید محمد خاک قزوینی (صدرالاسلام)، مقدمه، تصحیح و تحشیۀ عبدالرسول فروتن، تهران: دینا، 1393.
4.    سواطع‌الآفاق فی شرح لوامع‌الاشراق (شرح اخلاق جلالی)، محمد یوسف‌علی هندی، به تصحیح عبدالرسول فروتن، تهران: نور محبت، 1393.

تحقیقات و فعالیت‌ها :

1.    طرح پژوهشی: فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات نظامی دورۀ قاجار، از طرف بنیاد ملّی نخبگان و زیر نظر دانشگاه عالی دفاع ملّی.
2.    ادبیات کلاسیک فارسی، نسخه‌شناسی و تصحیح، تذکره‌های شاعران و کتب تراجم، حماسه‌های دینی و تاریخی، نگارش و ویرایش، زبان و ادبیات فارسی در عصر قاجار.

پست اداری و اجرایی :

1.    دبیر گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی سمت، از سال مهرماه 1394 تاکنون.
2.    معاون مدیریت امور پژوهشی و ارزشیابی سمت، از مردادماه 1396 تاکنون.

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها :

1. رتبۀ چهارم المپیاد دانشجویی زبان و ادبیات فارسی در سال 1388.

سابقه تدریس :

1.    نگارش و ویرایش، مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
2.     ادبیات معاصر فارسی، مقطع کارشناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
3.     فارسی عمومی، مقطع کارشناسی، دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران.

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات : <#f:86/>