نسخه چاپی

پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت»

 

رئیس پژوهشکده: دکتر حمیدرضا خادمی

پست الکترونیک: khademi4020@yahoo.com

تلفن و نمابر:  44263315

تاریخچه

پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت» با نام مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» در آذرماه ٨٢ و با رویكرد ارائه روایتی بومی از علوم انسانی و با هدف دستیابی به پژوهش‌های جامع و كاربردی آغاز به کار کرد. آنچه اهمیت شكل‌گیری این مركز را، در راستای اهداف «سمت»، مضاعف می‌ساخت، شاخصه پژوهشی آن بود. تولد این مركز حاصل این نگرش بود كه آموزش، بدون داشتن یك پشتوانه پژوهشی به اهداف خود نخواهد رسید و ثمره نحیفی خواهد داشت. در فرایند شكل‌گیری یك درسنامه و یا كتاب درسی دانشگاهی، یك پیش شرط مهم وجود دارد كه همان پژوهش است. به این ترتیب این مركز با این نگرش و با هدف ایجاد ارتباط وثیق میان پژوهش و آموزش و سامان‌دهی پژوهش‌هایی كه به تحقق اهداف «سمت» كمك می‌كند، تشكیل شده است و فعالیت آن در راستای ایجاد پشتوانه و بستر مناسب برای تألیف، ترجمه و تهیه متون علمی دانشگاهی است.

اهداف و برنامه های پژوهشکده

برخی اهداف و برنامه‌های پژوهشکده عبارت‌اند از:

١. پژوهش و تحقیق در شاخه‌های علوم انسانی با سه رویكرد بنیادی، توسعه‌ای و كاربردی،

٢. اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی با هدف دستیابی به كتابها و درسنامه‌های مطلوب آموزشی در همه ابعاد (اعم از محتوایی، نگارشی و صوری)،

٣. معرفی طرحها و برنامه‌های تحقیقاتی لازم با توجه به اولویتهای موجود در علوم انسانی،

٤. پر كردن خلأهای درسنامه‌های موجود در زمینه علوم انسانی از طریق اجرای طرحهای پژوهشی كوتاه مدت،

٥. تدوین نشریه‌های علمی ـ تخصصی در حوزه متون آموزشی علوم انسانی،

٦. برقراری ارتباط با مراكز پژوهشی و آموزشی علوم انسانی داخلی و خارجی و ساماندهی همكاری مشترك با آنها در زمینه اجرای طرحها و فعالیتهای پژوهشی،

٧. برگزاری همایشها و نشستهای علمی ـ پژوهشی در سطوح و با موضوعات مختلف،

٨. برنامه‌ریزی برای شركت اعضای هیأت علمی و محققان در كنفرانسها، سمینارها و نیز اجرای كارگاههای آموزشی به منظور تعامل بیشتر پژوهشگران.

تشكیلات پژوهشکده تحقیق و توسعه

این مركز در حال حاضر اهداف خود را در قالب ٣ گروه پژوهشی و ٣ بخش دفتر نشست‌های علمی، واحد ترجمه و واحد نشریه اجرا می‌كند.

الف) گروه‌های سه گانه پژوهشی

این گروه‌ها عبارت اند از: ١. فلسفه و الهیات ٢. مطالعات تاریخی و محیطی ٣. علوم رفتاری .

در این گروه‌ها پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای و نیز كاربردی به منظور به‌كارگیری در تدوین كتب درسی یا تهیه كتب مبنایی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی به انجام می‌رسد. چگونگی فعالیت این گروه‌ها در سه گام شكل می‌گیرد: ١) تعیین اولویتهای پژوهشی گروه؛ ٢) برنامه ریزی و تایید طرحها ؛ ٣) بررسی نتایج سامان یافته طرح یا پژوهش و تایید آن.

ب) دفتر نشستهای علمی

از جمله وظایفی كه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به «سمت» واگذار شده است، برگزاری نشست‌های علمی ـ پژوهشی با بهره‌گیری از صاحب‌نظران داخلی و خارجی و تدوین حاصل این سمینارها به صورت مقاله، درسنامه و كتب و منابع درسی برای دانشگاه‌هاست. از این نشست‌ها به عنوان ابزاری برای شناسایی نیازها و رفع كمبودها در حوزه‌های علوم انسانی بهره‌برداری می‌شود. در این میان دفتر نشست‌های علمی عهده‌دار و هماهنگ كننده نشست‌های علمی سازمان «سمت» است.

مهم ترین محـورهای كاری این دفتر عبارت اند از: ١) برگزاری همایش‌های علمی؛ ٢) نكوداشت و معرفی فرهیختگان علمی؛ ٣) ترتیب سفرهای علمی و فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی «سمت»؛ ٤) تشکیل كارگاه‌های آموزشی و پژوهشی.

هر یك از این برنامه‌ها به پیشنهاد گروه‌های پژوهشی و با هماهنگی دفتر نشست‌های علمی اجرا می شود.

ج) واحد نشریه

در این واحد، نشریات علمی پژوهشکده در حوزه علوم انسانی تدوین می‌شود. با توجه به هدف اصلی «سمت» اولین شماره فصلنامه «سخن سمت» در سال 1375 به منظور كمك به انعكاس روند علم منتشر شد و تا سال 1388، 22 شماره از آن به چاپ رسید و دو شماره با نام عیار منتشر شده و از شماره 25 با هدف تغییر وضعیت و تبدیل به فصلنامه‌ای علمی ـ پژوهشی به نام «فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» تغییر یافت.

فصلنامه «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» در حال حاضر نشریه‌ای علمی ـ پژوهشی است كه سهم خود را در جریان تبادل یافته‌های علمی می‌جوید تا از این طریق هم بتواند بیانگر یافته‌های پژوهشی نهاد متبوع خود و هم دریافت‌كننده پژوهش‌های دیگری باشد كه نقادانه، تحلیل‌گرانه و یا توصیف‌گرانه نگاشته شده‌اند. این فصلنامه مقالات متعددی دارد كه حاوی نظریه‌ها و یافته‌های گوناگون در زمینه كتاب درسی است كه برخی از اهداف آن عبارت‌اند از: باز تعریف كتاب دانشگاهی و فرآوری آن در راستای آموزش بهتر، گسترش مرزهای آموزشی سیستم آموزش عالی با كتاب درسی دانشگاهی، اعتلای ابزار آموزش دانشگاهی با كمك استادان دانشگاه‌های سراسر كشور، تبیین الگوها، نظرها، راهكارها و راه‌حل‌های مناسب در راستای تدوین هر چه بهتر كتاب درسی دانشگاهی و در نهایت نشر آراء علمی ـ پژوهشی مرتبط با تأثیر كتاب درسی دانشگاهی در اعتلای نظام آموزش عالی.

موضوعات مورد توجه در این فصلنامه نیز بدین شرح است: جایگاه كتاب درسی دانشگاهی در نظام آموزش عالی، سیر و تطور كتاب درسی، جنبه‌ها و ویژگی‌های كتاب درسی (طراحی و تولید ساختار و محتوای كتاب درسی، ویرایش و پالایش، ارزشیابی، مدیریت تهیه و توزیع، فناوری ارتباطات و اطلاعات و جنبه‌های حقوقی آن).

به روز رسانی : سه شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٦