اخبار

کتاب «فلسفه علم تاریخ؛ از روشنگری تا پساتجدد» منتشر شد

کتاب «فلسفه علم تاریخ؛ از روشنگری تا پساتجدد» منتشر شد جدید

کتاب «فلسفه علم تاریخ؛ از روشنگری تا پساتجدد» اثر رابرت ام. برنز، هیو ریمنت - پیکارد به اهتمام عباس منوچهری و جمعی از مترجمان ترجمه و از سوی سازمان سمت در ۵۲۰ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸۲ هزار تومان منتشر شد. 

ادامه مطلب
کتاب «معماری مدارس پایدار» منتشر شد

کتاب «معماری مدارس پایدار» منتشر شد جدید

کتاب «معماری مدارس پایدار» اثر لیزا گلفاند با همکاری اریک کوری فرید را حمیدرضا عظمتی و سمیه پورباقر ترجمه و توسط سازمان سمت در ۴۱۶ صفحه با شمارگان ۳۰۰ نسخه و قیمت ۴۷ هزار تومان منتشر شد.

ادامه مطلب
کتاب «ادبیات الکترونیک» منتشر شد

کتاب «ادبیات الکترونیک» منتشر شد جدید

کتاب «ادبیات الکترونیک» تالیف جمعی از نویسندگان با ترجمه مهدی صداقت پیام از سوی سازمان سمت در ۲۵۲ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر شد.

ادامه مطلب