کتاب‌ها

نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۲٬۱۸۶ مورد.

ادیان شرقى در امپراتورى روم
ادیان شرقى در امپراتورى روم

نویسنده (ها) : فرانتس کومون

قیمت : ۵٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۷

سکه های ایران در دورِه اسلامی: از آغاز تا برآمدن سلجوقیان
سکه های ایران در دورِه اسلامی: از آغاز تا برآمدن سلجوقیان

نویسنده (ها) : دکتر حسن رضائی باغ بیدی

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

فن نشر کتاب
فن نشر کتاب

نویسنده (ها) : یونسکو

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

قلمرو برنامه درسی در ایران : ارزیابی وضع موجود و ترسیم چشم انداز مطلوب
قلمرو برنامه درسی در ایران : ارزیابی وضع موجود و ترسیم چشم انداز مطلوب

نویسنده (ها) : جمعی از نویسندگان

قیمت : ۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

باستانشناسی غرب ایران
باستانشناسی غرب ایران

نویسنده (ها) : فرانک هول، گرگوری ا. جانسون، هنری ت. رایت، جان ر. آلدن، رابرت شاخت، رابرت هنریکسون، لوییس د. لوین و رابرت جی. ونکه

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

هنر و معمارى اسلامى (۱)
۱۲۵۰- ۶۵۰
هنر و معمارى اسلامى (۱) ۱۲۵۰- ۶۵۰

نویسنده (ها) : ریچارد اتینگهاوزن و الگ گرابر

قیمت : ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مبانی سیستمهای اطلاعاتی
مبانی سیستمهای اطلاعاتی

نویسنده (ها) : جنیفر رولی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

جراحى اطفال
جراحى اطفال

نویسنده (ها) : پوهندوى دکتور غلام فاروق نجرابى

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

شهر باستانی بیشابور
شهر باستانی بیشابور

نویسنده (ها) : علی اکبر سرفراز، محمدرضا سعیدی و احمد چایچی امیرخیز

قیمت : ۱۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

آموزش ژیمناستیک هنری مردان (مقدماتی)
آموزش ژیمناستیک هنری مردان (مقدماتی)

نویسنده (ها) : دکتر فریبرز هوانلو، دکتر محمدهادی قاسمی و سیده شادی مرتضوی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

نظریه اجتماعی وتاریخ اجتماعی
نظریه اجتماعی وتاریخ اجتماعی

نویسنده (ها) : دانلد مک رایلد و آورام تیلور

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نظارت و راهنمایى آموزشى
نظارت و راهنمایى آموزشى

نویسنده (ها) : دکتر مصطفى نیکنامى

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی
روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

نویسنده (ها) : جمعی از مؤلفان

قیمت : ۲۱۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

کتابشناسی گزیده توصیفی علوم تربیتی
کتابشناسی گزیده توصیفی علوم تربیتی

نویسنده (ها) : محمد آرمند

قیمت : ۴٬۷۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۸

کتابشناسی گزیده توصیفی زبان و ادبیات فارسی
کتابشناسی گزیده توصیفی زبان و ادبیات فارسی

نویسنده (ها) : سعیده کمایی فرد

قیمت : ۶٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۰

دریافت حسی و ادراک
دریافت حسی و ادراک

نویسنده (ها) : استنلی کورن، لورنس. م. وارد و جیمز. تی. انز

قیمت : ۴۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

رحم جایگزین
رحم جایگزین

نویسنده (ها) : به قلم جمعی از نویسندگان

قیمت : ۴۶٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

خودآموز مقدمات پژوهش
خودآموز مقدمات پژوهش

نویسنده (ها) : دکتر حسن اسلام پور کریمی

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶