لیست کتاب‌های جدید

نمایش ۵۵ تا ۵۶ مورد از کل ۵۶ مورد.

برنامه ریزی ریاضی درشرایط عدم اطمینان
برنامه ریزی ریاضی درشرایط عدم اطمینان

نویسنده (ها) : دکتر عادل آذر-دکترمجتبی فرخ

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

حقوق جزای اختصاصی اسلام
حقوق جزای اختصاصی اسلام

نویسنده (ها) : دکتر عابدین مومنی

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷