لیست کتاب‌های جدید

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۶ مورد.

درآمدی برجرم شناسی
درآمدی برجرم شناسی

نویسنده (ها) : دکترمهردادرایجیان اصلی

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

سیره تریبتی پیامبر (ص) واهل بیت علیهالسلام
سیره تریبتی پیامبر (ص) واهل بیت علیهالسلام

نویسنده (ها) : دکترسید علی حسینی زاده،دکتر محمد داوودی، دکترسید علی حسینی زاده، دکتر محمد داوودی

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نظریه اجتماعی وتاریخ اجتماعی
نظریه اجتماعی وتاریخ اجتماعی

نویسنده (ها) : دانلد مک رایلد و آورام تیلور

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

گل مهرهای ساسانی: مجموعه موزه خلیج فارس بندر عباس
گل مهرهای ساسانی: مجموعه موزه خلیج فارس بندر عباس

نویسنده (ها) : کمال الدین نیکنامی و صونا نادری

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

اعتبار سنجی احادیث شیعه: زیرساخت ها، فرایندها، پیامدها
اعتبار سنجی احادیث شیعه: زیرساخت ها، فرایندها، پیامدها

نویسنده (ها) : سید علی رضا حسینی شیرازی

قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

الاسلام و القانون الدولی العالم(المجلد الاول)
الاسلام و القانون الدولی العالم(المجلد الاول)

نویسنده (ها) : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

الاسلام و القانون الدولی العالم(المجلد الثانی)
الاسلام و القانون الدولی العالم(المجلد الثانی)

نویسنده (ها) : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

ساخت نوایی زبان فارسی : تکیه واژگانی و آهنگ
ساخت نوایی زبان فارسی : تکیه واژگانی و آهنگ

نویسنده (ها) : دکتر وحید صادقی

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

یادگیری ادبی ( آموزش ویادگیری ادبیات دردانشگاه)
یادگیری ادبی ( آموزش ویادگیری ادبیات دردانشگاه)

نویسنده (ها) : شری لی لینکن

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

حسابداری ابزارها وعقود مالی اسلامی
حسابداری ابزارها وعقود مالی اسلامی

نویسنده (ها) : دکترساسان مهرانی-دکترغلامرضا کرمی-دکترعلیرضارام روز

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

خواندن متون اسلامی
خواندن متون اسلامی

نویسنده (ها) : دکتر صفورا ترک لادانی

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تاریخ حقوق ایران 
(مادها وهخامنشیان)
تاریخ حقوق ایران (مادها وهخامنشیان)

نویسنده (ها) : دکترصفر بیگ زاده

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مکاتب فکری حسابداری
مکاتب فکری حسابداری

نویسنده (ها) : ریچارد چارلز لافلین

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

فلسفه علم تامس کوهن. درآمدی انتقادی
فلسفه علم تامس کوهن. درآمدی انتقادی

نویسنده (ها) : دکتررضا صادقی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مبانی شبکه و سخت افزار
مبانی شبکه و سخت افزار

نویسنده (ها) : دکتررحیم شهبازی

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

جغرافیای جمعیت ایران
جغرافیای جمعیت ایران

نویسنده (ها) : دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار
انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

نویسنده (ها) : دکتر پوریا بقائی مقدم و دکتر زهرا ظهوریان

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

عصرچهارم مدیریت بازاریابی :ازسنتی تا دیجیتال
عصرچهارم مدیریت بازاریابی :ازسنتی تا دیجیتال

نویسنده (ها) : فیلیپ کاتلر-هرماوان کارتاجایا-ایوان ستیاوان

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷