کتاب‌ها

نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

بدیع از دیدگاه زیبایى شناسى

بدیع از دیدگاه زیبایى شناسى

کد کتاب : ۸۶۰

نویسنده (ها) : دکتر تقى وحیدیان کامیار
Taghi Vahidian Kamyar, PhD

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

تاریخ و تطور علوم بلاغت

تاریخ و تطور علوم بلاغت

کد کتاب : ۸۵۴

نویسنده (ها) : دکتر شوقی ضیف
Shauqi Zayf , PhD
مترجم (ها) : دکتر محمدرضا ترکی
Mohammad Reza Torki , PhD

قیمت : ۴۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد چهارم: از داستان فرود سیاوش تا داستان اکوان دیو

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد چهارم: از داستان فرود سیاوش تا داستان اکوان دیو

کد کتاب : ۷۸۲

نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی
Mir Jalal-od-Din Kazzazi , PhD

قیمت : ۴۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

برگزیده قصاید ناصرخسرو
( شرح، نقد و تحلیل سی قصیده )

برگزیده قصاید ناصرخسرو ( شرح، نقد و تحلیل سی قصیده )

کد کتاب : ۷۰۸

نویسنده (ها) : دکتر غلام محمد طاهری مبارکه
Gh. M. Taheri Mobarakeh , PhD

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

قواعد عربی ۱ (صرف فعل)

قواعد عربی ۱ (صرف فعل)

کد کتاب : ۶۸۶

نویسنده (ها) : دکتر سید محمد حسینی
Seyyed Mohammad Hosseini , PhD

قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد سوم: داستان سیاوش

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد سوم: داستان سیاوش

کد کتاب : ۶۸۵

نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی
Mir Jalal-od-Din Kazzazi , PhD

قیمت : ۴۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸

بخشی از تفسیری کهن

بخشی از تفسیری کهن

کد کتاب : ۶۷۷

نویسنده (ها) : با یادداشتی از مجتبی مینوی ، مقدمه و تصحیح محمد روشن
Mohammad Rowshan

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

هنر سخن آرایی (فن بدیع )

هنر سخن آرایی (فن بدیع )

کد کتاب : ۶۷۲

نویسنده (ها) : سید محمد راستگو
Sayyed Mohammad Rastgoo

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

قرائت عربی (۲)

قرائت عربی (۲)

کد کتاب : ۶۲۷

نویسنده (ها) : دکتر سید محمد حسینی
S. Mohammad Hosaini , PhD

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد دوم: از آغاز پادشاهی نوذر تا پایان رستم و سهراب

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد دوم: از آغاز پادشاهی نوذر تا پایان رستم و سهراب

کد کتاب : ۶۱۹

نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی
Mir Galal-od-Din Kazzazi , PhD

قیمت : ۴۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

سخن شیرین پارسى

سخن شیرین پارسى

کد کتاب : ۶۱۲

نویسنده (ها) : دکتر اکبر صیادکوه، دکتر کاووس حسن لى، دکتر منیژه عبدالهى و دکتر سید احمد پارسا
Akbar Sayyad-Kuh , PhD , Kavus Hassanli ,PhD , Manije Abdollahi , PhD , Sayyed Ahmad Parsa , PhD

قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

تاریخ ادبیات ایران (۱)

تاریخ ادبیات ایران (۱)

کد کتاب : ۵۶۱

نویسنده (ها) : دکتر سیدعلی اصغر میرباقری فرد و دیگران
Sa`ideh Komaee Fard

قیمت : ۴۸٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

کتابشناسی گزیده توصیفی زبان و ادبیات فارسی

کتابشناسی گزیده توصیفی زبان و ادبیات فارسی

کد کتاب : ۵۵۹

نویسنده (ها) : سعیده کمایی فرد

قیمت : ۶٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۰

قرائت عربی (۱)

قرائت عربی (۱)

کد کتاب : ۵۴۱

نویسنده (ها) : دکتر سیدمحمد حسینی
Seyyed Mohammad Hosseini , PhD

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

انواع نثر فارسی

انواع نثر فارسی

کد کتاب : ۵۳۹

نویسنده (ها) : دکتر منصور رستگار فسایی
Mansoor Rastegar Fasai , PhD

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

گزینش و گزارش از حدیقه سنایی

گزینش و گزارش از حدیقه سنایی

کد کتاب : ۵۲۴

نویسنده (ها) : سید محمد راستگو
Seyed Mohammad Rastgoo

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

ادبیات معاصر نثر ، ادوار نثر فارسى : از مشروطیت تا انقلاب اسلامى

ادبیات معاصر نثر ، ادوار نثر فارسى : از مشروطیت تا انقلاب اسلامى

کد کتاب : ۵۰۲

نویسنده (ها) : دکتر هرمز رحیمیان
Hormoz Rahimian , PhD

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

فرهنگ توصیفی اصطلاحات عروض

فرهنگ توصیفی اصطلاحات عروض

کد کتاب : ۴۹۴

نویسنده (ها) : حسین مدرسی
Hossein Modarresi

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳