کتاب‌ها

نمایش ۵۵ تا ۶۶ مورد از کل ۶۶ مورد.

انگلیسى براى دانشجویان رشته مهندسی صنایعکتاب ۱: تکنولوژی صنعتی

انگلیسى براى دانشجویان رشته مهندسی صنایعکتاب ۱: تکنولوژی صنعتی

کد کتاب : ۱۹۵

نویسنده (ها) : دکتر محمد فلاحى مقیمى

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسى براى دانشجویان رشته علوم و مهندسى هسته اى

انگلیسى براى دانشجویان رشته علوم و مهندسى هسته اى

کد کتاب : ۱۸۴

نویسنده (ها) : مهندس مهشید روشنى مهندس کاظم میرجلیلى دکتر محمود قرآن نویس دکتر سعید علمدار میلانى

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

کد کتاب : ۱۷۷

نویسنده (ها) : دکتر حسین فرهادی

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی

کد کتاب : ۱۳۵

نویسنده (ها) : دکتر ابوالقاسم جزایری

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی مواد

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی مواد

کد کتاب : ۱۱۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد فلاحی مقیمی

قیمت : ۲۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۳

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی نساجی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی نساجی

کد کتاب : ۱۰۹

نویسنده (ها) : دکتر اکبر دلیلی

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران

کد کتاب : ۹۶

نویسنده (ها) : دکتر محمد عزمی

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته کامپیوتر

انگلیسی برای دانشجویان رشته کامپیوتر

کد کتاب : ۹۱

نویسنده (ها) : منوچهر حقانی

قیمت : ۱۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۱

انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (۲)

انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (۲)

کد کتاب : ۱۱

نویسنده (ها) : دکتر بهروز عزبدفتری ، زاریک ملکونیان ، ابراهیم جدیدی سلیمی ، مسعود رحیم پور

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسى براى دانشجویان رشته کشاورزى (۱)

انگلیسى براى دانشجویان رشته کشاورزى (۱)

کد کتاب : ۱۰

نویسنده (ها) : دکتر بهروز عزبدفترى ، زاریک ملکونیان، ابراهیم جدیرى سلیمى، مسعود رحیم پور، جونمارى یغمائى

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

انگلیسى براى دانشجویان رشته هاى علومپایه

انگلیسى براى دانشجویان رشته هاى علومپایه

کد کتاب : ۶

نویسنده (ها) : بهنوش اخوان، پریوش بهگام، دکتر اسماعیل فقیه و منوچهر حقانى

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسى براى دانشجویان رشته فنى و مهندسى

انگلیسى براى دانشجویان رشته فنى و مهندسى

کد کتاب : ۵

نویسنده (ها) : دکتر پرویز بیدهرى ، دکتر محمد فلاحى ، منوچهر حقانى ، دکتر پرویز مفتون

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸