کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۹۵ مورد.

مقدمه‌ ای بر اقتصادسنجی بیزی

مقدمه‌ ای بر اقتصادسنجی بیزی

کد کتاب : ۲۲۸۵

نویسنده (ها) : ادوارد گرینبرگ

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸

مبانی اقتصادی بیمه (بیمه‌ های بازرگانی)

مبانی اقتصادی بیمه (بیمه‌ های بازرگانی)

کد کتاب : ۲۲۷۳

نویسنده (ها) : دکتر مانی مؤتمنی

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

اقتصاد کالای غیربازاری

اقتصاد کالای غیربازاری

کد کتاب : ۲۲۶۸

نویسنده (ها) : دکتر مجید احمدیان

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

کاربرد نظریه بازی ها در اقتصاد

کاربرد نظریه بازی ها در اقتصاد

کد کتاب : ۲۱۷۴

نویسنده (ها) : رابرت گیبونز

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

درآمدی بر فلسفه اقتصاد

درآمدی بر فلسفه اقتصاد

کد کتاب : ۲۱۴۵

نویسنده (ها) : دکتر یداله دادگر

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مدل های پیشرفته رشد اقتصادی

مدل های پیشرفته رشد اقتصادی

کد کتاب : ۲۱۴۲

نویسنده (ها) : دکتر کاظم یاوری

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

بانکداری اسلامی بین الملل

بانکداری اسلامی بین الملل

کد کتاب : ۲۱۲۳

نویسنده (ها) : دکتر مهدی رضوی ، دکتر حسن گلمرادی آدینه وند

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی

کد کتاب : ۲۱۱۹

نویسنده (ها) : دکتر محمد تقی نظرپور ، دکتر سید عباس موسویان ، دکتر ایوب خزائی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

روش شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی آن

روش شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی آن

کد کتاب : ۲۱۱۰

نویسنده (ها) : حسن آقا نظری

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

ارزیابی اقتصادی طرح ها (موضوعات پیشرفته)

ارزیابی اقتصادی طرح ها (موضوعات پیشرفته)

کد کتاب : ۲۱۰۵

نویسنده (ها) : دکتر امیرحسین مزینی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

ملاحظات اسلامی در روابط تجاری مسلمانان

ملاحظات اسلامی در روابط تجاری مسلمانان

کد کتاب : ۲۰۷۶

نویسنده (ها) : دکتر هادی غفاری

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

اقتصاد شهری

اقتصاد شهری

کد کتاب : ۲۰۷۲

نویسنده (ها) : دکتر نعمت الله اکبری

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

آسس القطاع العالم فی الاقتصاد الاسلامی

آسس القطاع العالم فی الاقتصاد الاسلامی

کد کتاب : ۲۰۱۲

نویسنده (ها) : حسن آقانظری

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

کد کتاب : ۲۰۰۰

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط

قیمت : ۲۸۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

بانکداری تطبیقی

بانکداری تطبیقی

کد کتاب : ۱۹۶۱

نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم رضائی

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

تحلیل اقتصادی آموزش

تحلیل اقتصادی آموزش

کد کتاب : ۱۹۵۰

نویسنده (ها) : دکتر وحید مهربانی

قیمت : ۱۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

ارزیابی اقتصادی طرحها (اقتصاد مهندسی)

ارزیابی اقتصادی طرحها (اقتصاد مهندسی)

کد کتاب : ۱۹۲۱

نویسنده (ها) : دکتر امیر حسین مزیّنی

قیمت : ۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

اقتصاد مالی (جلد دوم )

اقتصاد مالی (جلد دوم )

کد کتاب : ۱۹۰۴

نویسنده (ها) : فرانک جی. فابوزی، ادوین اچ. نیو و گوفو زو

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶