کتابهای افغانستان

کتاب های گروه کتابهای افغانستان

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۲ مورد.

ترمودینامیک تخنیکى و انتقال حرارت

ترمودینامیک تخنیکى و انتقال حرارت

کد کتاب : ۸۸۱

نویسنده (ها) : پوهنوال شاه محمد بسمل

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

سوچنگ سرکت

سوچنگ سرکت

کد کتاب : ۸۸۰

نویسنده (ها) : پوهاند عبدالواحد (ضیاء)

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

معادلات تفاضلى

معادلات تفاضلى

کد کتاب : ۸۷۹

نویسنده (ها) : پوهندوى صابره"حلیم"

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

سیستمهاى خطى

سیستمهاى خطى

کد کتاب : ۸۷۸

نویسنده (ها) : پوهاند عبد الواحد (ضیاء)

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

جیولوجى عمومى (جلد اول)
قواى خارجى زمین

جیولوجى عمومى (جلد اول) قواى خارجى زمین

کد کتاب : ۸۷۷

نویسنده (ها) : پوهاند دکتور فضل مولا رؤفى

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

جیولوجى عمومى (جلد دوم)
قواى داخلى زمین

جیولوجى عمومى (جلد دوم) قواى داخلى زمین

کد کتاب : ۸۷۶

نویسنده (ها) : پوهاند دکتور فضل مولا رؤفى

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

مبادى تیوریهاى عمومى احصائیه و تطبیق آنها در اقتصاد

مبادى تیوریهاى عمومى احصائیه و تطبیق آنها در اقتصاد

کد کتاب : ۸۷۵

نویسنده (ها) : دکتور مراد على"اصیل"

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

سنجش مصارف

سنجش مصارف

کد کتاب : ۸۷۴

نویسنده (ها) : دکتور نذیر احمد شهیدى

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

افغانستان دومین مرکز بوداییان جهان

افغانستان دومین مرکز بوداییان جهان

کد کتاب : ۸۷۳

نویسنده (ها) : پوهنمل دکتور داوود راوش

قیمت : ۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

کوپراتیف زراعتى

کوپراتیف زراعتى

کد کتاب : ۸۷۱

نویسنده (ها) : پوهندوى محمد طیب

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

فارمکودینامی (جلد سوم): شیمو تراپى

فارمکودینامی (جلد سوم): شیمو تراپى

کد کتاب : ۸۶۹

نویسنده (ها) : پوهاند دکتور رمضان پاینده

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نحو: دستور زبان دری

نحو: دستور زبان دری

کد کتاب : ۸۵۸

نویسنده (ها) : پوهنوال غلام یحیى فرهنگ

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

امراض گوش، گلو و بینى

امراض گوش، گلو و بینى

کد کتاب : ۸۴۷

نویسنده (ها) : پوهنوال دکتور هدایت الله صالحى

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

جراحى عمومى

جراحى عمومى

کد کتاب : ۸۴۶

نویسنده (ها) : پوهندوى دکتور چراغعلى

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

رهنماى امراض معدى معایى

رهنماى امراض معدى معایى

کد کتاب : ۸۴۵

نویسنده (ها) : داوید، بى، زاکر، ام، دى جیروم، دى، واى، ام، دى بلیر، اس، لویس، ام، دى
مترجم (ها) : پوهنمل دکتور نادر احمد(اکسیر)

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

علم معادن

علم معادن

کد کتاب : ۸۳۴

نویسنده (ها) : پوهنوال محمدحسین گرزیوانى

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تغذیه حیوانى (جلد دوم): خوراکه هاى حیوانى

تغذیه حیوانى (جلد دوم): خوراکه هاى حیوانى

کد کتاب : ۸۳۰

نویسنده (ها) : پوهاند دوکتور گل محمد طنین

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

امراض جراحى بطن

امراض جراحى بطن

کد کتاب : ۸۱۸

نویسنده (ها) : پوهنوال دکتورمحمد معصوم(عزیزى)

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵