زبان انگلیسی تخصصی علوم پزشکی

مدیر گروه : دکتر محمودرضا عطایی            atai@tmu.ac.ir
دبیر علمی: لیلا شجاع                       l.shoja۸۴@gmail.com

کارشناس : مریم کشوری              keshvari@samt.ac.ir
اطلاعات تماس :                           ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱ داخلی ۲۰۶

۲۷۹
سال تأسیس : ۱۳۶۷
مدیران قبلی :
    ۱. طاهره صفارزاده از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۵.
    ۲. دکتر عباسعلی رضایی از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲.
    ۳. دکتر غلامرضا کیانی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷.
    ۴. دکتر عباسعلی رضایی از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹.
    ۵. دکتر محمودرضا عطایی از ۱۳۸۹ تا کنون.

 

کتاب های گروه زبان انگلیسی تخصصی علوم پزشکی

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۵ مورد.

انگلیسی برای دانشجویان رشته تغذیه

انگلیسی برای دانشجویان رشته تغذیه

کد کتاب : ۲۱۰۹

نویسنده (ها) : دکتر ابوالقاسم جزایری ، احمدرضا فرزانه نژاد
Abolghassem Jazayeri , PhD ، Ahmadreza Farzaneh Nejad

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته دامپزشکی

انگلیسی برای دانشجویان رشته دامپزشکی

کد کتاب : ۲۰۹۱

نویسنده (ها) : دکتر علیرضا احمدی ، دکتر عبدالله درخشنده
Alireza Ahmadi , PhD , Abdollah Derakhshandeh , PhD

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته دندانپزشکی

انگلیسی برای دانشجویان رشته دندانپزشکی

کد کتاب : ۱۹۴۱

نویسنده (ها) : دکتر محمدحسن تحریریان ، الهام صدری ، دکتر دانا تحریریان
Mohammad Hassan Tahririan , PhD , Elham Sadri , Dana Tahririan , PhD

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی

کد کتاب : ۱۶۴۹

نویسنده (ها) : دکتر احیا عمل صالح ، محمد رفعت بخش
Ehya Amalsaleh , PhD , Mohammad Rafatbakhsh

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی

کد کتاب : ۱۶۲۶

نویسنده (ها) : دکتر محمودرضا عطایی ، لیلا شجاع ، معصومه کفشگر سوته ، ماندانا ذوالقدری
Mahmood Reza Atai , PhD , Leila Shoja , Masoumeh Kafshgarsouteh , Mandana Zolghadri

قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشتهکتابداری در شاخه پزشکی

انگلیسی برای دانشجویان رشتهکتابداری در شاخه پزشکی

کد کتاب : ۱۴۶۶

نویسنده (ها) : دکتر نسرین شکرپورودکتر علی مهبودی
Nasrin Shokrpour , PhD Ali Mahboudi , PhD

قیمت : ۲۰٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

انگلیسی برای دانشجویان رشته بهداشت خانواده

انگلیسی برای دانشجویان رشته بهداشت خانواده

کد کتاب : ۱۴۵۷

نویسنده (ها) : محمد عباس نژاد، فاطمه خدابنده و دکتر فریبرز درتاج
Mohammad Abbasnejad Sedigheh Khodabandeh Shahraki Fariborz Dortaj , PhD

قیمت : ۳۱٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

انگلیسی برای دانشجویان رشته هوشبری

انگلیسی برای دانشجویان رشته هوشبری

کد کتاب : ۱۴۴۹

نویسنده (ها) : دکتر صمد میرزا سوزنی ، بتول پرورش
Samad Mirza Suzani , PhD , Batool Parvaresh

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشتهپزشکی

انگلیسی برای دانشجویان رشتهپزشکی

کد کتاب : ۱۳۹۱

نویسنده (ها) : دکتر محمد حسن تحریریان، دکتر احمد عامری گلستان و دکتر محمد علی تحریریان
M. H. Tahririan , PhD , A. Ameri Golestan , PhD , M. A. Tahririan , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته میکروبیولوژی

انگلیسی برای دانشجویان رشته میکروبیولوژی

کد کتاب : ۱۲۰۰

نویسنده (ها) : میترا احمد سلطانی
Mitra Ahmad Soltani , PhD

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی (۲)

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی (۲)

کد کتاب : ۱۱۳۲

نویسنده (ها) : فرامرز امین لاری، دکتر علی کشتکاران، دکتر صمد سجادی، منصوره (رگینا) توتونچی
Faramarz Aminlari Ali Keshtkaran , PhD Seyed Samad Sajjadi , PhD Mansureh (regina) Tootoonchi

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

انگلیسى براى دانشجویان رشته فوریتهاى پزشکى

انگلیسى براى دانشجویان رشته فوریتهاى پزشکى

کد کتاب : ۱۰۱۵

نویسنده (ها) : دکتر نسرین شکرپور ، فاطمه صدیق
Nasrin Shokrpour, PhD - Fatemeh Seddigh

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته شنوایى شناسى

انگلیسی برای دانشجویان رشته شنوایى شناسى

کد کتاب : ۱۰۰۳

نویسنده (ها) : مریم حیدرپور میمه و فاطمه فاضلى
Fatemeh Fazeli , Maryam Heydarpour Meymeh

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته بینایی سنجی

انگلیسی برای دانشجویان رشته بینایی سنجی

کد کتاب : ۹۸۲

نویسنده (ها) : دکتر نسرین شکرپور ، فاطمه صدیق
Nasrin Shokrpour , PhD , Fatemeh Sadigh

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته گفتار درمانی

انگلیسی برای دانشجویان رشته گفتار درمانی

کد کتاب : ۹۳۵

نویسنده (ها) : دکتر نسرین شکرپور فاطمه فاضلی
Nasrin Shokrpour , PhD , Fatemeh Fazeli

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای

انگلیسی برای دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای

کد کتاب : ۸۸۵

نویسنده (ها) : زهرا اکبری ، مینا میرزایی
Zahra Akbari , PhD , Mina Mirzaee

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷

انگلیسى براى دانشجویان رشته مدارک پزشکى : (مقطع کاردانى)

انگلیسى براى دانشجویان رشته مدارک پزشکى : (مقطع کاردانى)

کد کتاب : ۷۹۷

نویسنده (ها) : دکتر نسرین شکرپور ، فاطمه فاضلى
N. Shokrpour , PhD , F. Fazeli

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی (۱)

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی (۱)

کد کتاب : ۷۰۶

نویسنده (ها) : فرامرز امین لاری، دکتر علی کشتکاران و دکتر صمد سجادی منصوره ( رگینا ) توتونچی
Faramarz Aminlari , Ali Kashtkaran , PhD , Seyed Samad Sajjadi , PhD , Mansureh(Regina) Tootoonchi

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴