زبان انگلیسی تخصصی علوم پایه و فنی مهندسی

مدیر گروه : دکتر محمودرضا عطایی              atai@tmu.ac.ir

دبیر علمی:  دکتر علیرضا زارع                    zare.alireza@gmail.com

کارشناس : مریم کشوری                       keshavri@samt.ac.ir

اطلاعات تماس :                             ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱ داخلی ۲۰۶

۲۷۹

سال تأسیس : ۱۳۶۷

مدیران قبلی :

    ۱. طاهره صفارزاده از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۵.
    ۲. دکتر عباسعلی رضایی از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲.
    ۳. دکتر غلامرضا کیانی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷.
    ۴. دکتر عباسعلی رضایی از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹.
    ۵. دکتر محمودرضا عطایی از ۱۳۸۹ تا کنون.

کتاب های گروه زبان انگلیسی تخصصی علوم پایه و فنی مهندسی

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۶ مورد.

انگلیسی برای دانشجویان رشته کامپیوتر

انگلیسی برای دانشجویان رشته کامپیوتر

کد کتاب : ۲۲۲۹

نویسنده (ها) : منوچهر حقانی
Manoochehr Haghani

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

انگلیسی رشته برق - الکترونیک - کنترل و مخابرات

انگلیسی رشته برق - الکترونیک - کنترل و مخابرات

کد کتاب : ۲۱۹۴

نویسنده (ها) : منوچهر حقانی
Manoochehr Haghani

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته دریانوردی و علوم دریایی

انگلیسی برای دانشجویان رشته دریانوردی و علوم دریایی

کد کتاب : ۲۱۳۵

نویسنده (ها) : دکتر هوشنگ خوش سیما ، فاطمه معافیان ، امرالله طلعتی باغسیاهی ، دکتر سید جعفر سجادی پارسا
Hooshang Khoshsima , PhD , Fatemeh Moafian , Amrollah Talati Baghsiahi , Seyyed Jafar Sajadi Parsa , PhD

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته انرژی

انگلیسی برای دانشجویان رشته انرژی

کد کتاب : ۲۱۲۱

نویسنده (ها) : دکتر وحید محمدپور کاریزکی
Vahid Mohammadpour Karizaki , PhD

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم پایه ( زیست شناسی و زمین شناسی)

انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم پایه ( زیست شناسی و زمین شناسی)

کد کتاب : ۱۹۶۰

نویسنده (ها) : دکتر محمودرضا عطایی، امید رضا رجبی، مودت سعیدی، ملیحه سادات موسوی و محسن نیلی احمدآبادی
Mahmoodreza Atai , PhD , Omid Reza Rajabi , Mavadat Saidi , Maliheh Mousavai , Mohsen Nili Ahmad Abadi

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی

کد کتاب : ۱۹۳۹

نویسنده (ها) : دکتر محمودرضا عطایی، علی رضا زارع آلانق، مرتضی نصیری، رضا طاهرخانی و ابوطالب ایرانمهر
Mahmoodreza Atai , Alireza Zare Alanagh , Morteza Nasiri , Reza Taherkhani , Abutaleb Iranmehr

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشتهمهندسی برق "مخابرات"

انگلیسی برای دانشجویان رشتهمهندسی برق "مخابرات"

کد کتاب : ۱۴۸۲

نویسنده (ها) : جمال الدین جلالی پور و رامین دهدشت حیدری
Jamaloddin Jalalipour Ramin Dehdasht Heidari

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی

کد کتاب : ۱۴۵۸

نویسنده (ها) : دکتر حیدر آقابابا
Heydar Aqababa , PhD

قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم و مهندسی آب

انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم و مهندسی آب

کد کتاب : ۱۴۴۱

نویسنده (ها) : دکتر عباس ستوده نیا ، علی کبیری جهان آبادی ، پویان دانش کار آراسته ، دکتر پیمان دانش کار آراسته
Abbas Sotoodehnia , PhD , Ali Kabiry Jahanabadi , Pooyan Daneshkar Arasteh , Peyman Daneshkar Arasteh , PhD

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته نقشه کشی و طراحی صنعتی

انگلیسی برای دانشجویان رشته نقشه کشی و طراحی صنعتی

کد کتاب : ۱۴۳۳

نویسنده (ها) : حمید عسکری کرمانی
Hamid Askari Kermani

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

کد کتاب : ۱۳۷۵

نویسنده (ها) : دکتر سعید آیریان ، دکتر فرخ قهرمانی نژاد
Saeed Irian , PhD , Farrokh Ghahremaninejad , PhD

قیمت : ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته ریاضی

انگلیسی برای دانشجویان رشته ریاضی

کد کتاب : ۱۳۵۴

نویسنده (ها) : دکتر مهدی جعفرزاده ، مجید میرمیران
Mehdi Jafarzade , PhD , Majid Mirmiran

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی برق: الکتروتکنیک/ قدرت

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی برق: الکتروتکنیک/ قدرت

کد کتاب : ۱۳۴۳

نویسنده (ها) : جمال الدین جلالی پور و دکتر رامین دهدشت حیدری
Jamaloddin Jalalipour , Ramin Dehdasht Heidari , PhD

قیمت : ۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

انگلیسی یرای دانشجویان رشته علوم گیاهی

انگلیسی یرای دانشجویان رشته علوم گیاهی

کد کتاب : ۱۲۷۸

نویسنده (ها) : دکتر فرخ قهرمانی نژاد، دکتر بهزاد برکات و بابک دبیر
Farrokh Ghahremaninejad ,PhD Behzad Barekat , PhD Babak Dabir

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

انگلیسی یرای دانشجویان رشته مهندسی برق الکترونیک

انگلیسی یرای دانشجویان رشته مهندسی برق الکترونیک

کد کتاب : ۱۲۲۶

نویسنده (ها) : جمال الدین جلالی پور و مهندس رامین دهدشت حیدری
Jamaloddin Jalalipour Ramin Dehdasht Heidari

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

انگلیسی برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات

انگلیسی برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات

کد کتاب : ۱۱۹۸

نویسنده (ها) : دکتر رضا میرزائیان
Vahid Reza Mirzaeian , PhD

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته کارهای عمومی ساختمان

انگلیسی برای دانشجویان رشته کارهای عمومی ساختمان

کد کتاب : ۱۱۴۹

نویسنده (ها) : عباس پیشداد
Abbas Pishdad

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

انگلیسی برای دانشجویان رشته های فنی و مهندسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته های فنی و مهندسی

کد کتاب : ۱۰۵۷

نویسنده (ها) : منوچهر حقانی
Manoochehr Haghani

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶