مدیریت

مدیر گروه: دکتر سیدمهدی الوانی

   

دبیر گروه: دکتر حسین جلیلیان

 jalilian.۲۰۲۰@yahoo.com

اعضای گروه:

 دکتر طاهره فیضی

 دکتر سیدحسین کاظمی

 دکتر عادل آذر

 

taherehfeizy@gmail.com

hoseinkazemi۲۰۰۳@gmail.com

azara@modares.ac.ir

کارشناس: رضوان صادقیان

sadeghian@samt.ac.ir

اطلاعات تماس: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱

داخلی ۲۸۷

سال تأسیس: 

 

 

مدیران قبلی:

    ۱. دکتر علی رضاییان از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶.

کتاب های گروه مدیریت

نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۱۶۲ مورد.

بازاریابی بین المللی

بازاریابی بین المللی

کد کتاب : ۳۶۷

نویسنده (ها) : دکتر محمد علی بابایی زکلیکی
Mohammad Ali Babaie Zakliki , PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

کنترل کیفیت آماری

کنترل کیفیت آماری

کد کتاب : ۲۹۳

نویسنده (ها) : دکتر نظام الدین فقیه
Nezamoddin Faghih , PhD

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم : تحلیل آمارى

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم : تحلیل آمارى

کد کتاب : ۲۷۴

نویسنده (ها) : دکتر عادل آذر ، دکتر منصور مومنى
Adel Azar , PhD , Mansoor Mömeny , PhD

قیمت : ۵۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹

مدیریت تحول سازمانى

مدیریت تحول سازمانى

کد کتاب : ۲۵۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد سعید تسلیمى
Mohammad Saeid Taslimi , PhD

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

تجزیه و تحلیل و طراحى سیستم

تجزیه و تحلیل و طراحى سیستم

کد کتاب : ۲۱۷

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , PhD

قیمت : ۶۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۰

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول

کد کتاب : ۱۸۹

نویسنده (ها) : دکتر عادل آذر ، دکتر منصور مومنى
Adel Azar , PhD , Mansoor Momeny , PhD

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹

مباحث ویژه مدیریت دولتی

مباحث ویژه مدیریت دولتی

کد کتاب : ۱۸۷

نویسنده (ها) : دکتر سید مهدی الوانی ، دکتر شمس السادات زاهدی
Seyed Mehdi Alvani , PhD , Shamsossadat Zahedi , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

مدیریت منابع انسانى

مدیریت منابع انسانى

کد کتاب : ۱۸۳

نویسنده (ها) : دکتر اسفندیار سعادت
Esfandiar Saadat , PhD

قیمت : ۵۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

استقرار مدیریت استراتژیک (۱)

استقرار مدیریت استراتژیک (۱)

کد کتاب : ۱۸۲

نویسنده (ها) : اچ. ایگور انسف و ادوارد جی. مک دانل
H. Igor Ansoff Edward J. McDonnell Abdollah Zandyyah , PhD
مترجم (ها) : دکتر عبدالله زندیه

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

مدیریت بازاریابى

مدیریت بازاریابى

کد کتاب : ۱۸۱

نویسنده (ها) : دکتر احمد روستا ، دکتر داور ونوس ، دکتر عبدالحمید ابراهیمى
Ahmad Roosta , PhD , Davar Venouss , PhD , Abdolhamid Ebrahimi , PhD

قیمت : ۵۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۹

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

کد کتاب : ۱۷۷

نویسنده (ها) : دکتر حسین فرهادی
Hossein Farhady , PhD

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

قضایایى در بازاریابى و مدیریت بازار

قضایایى در بازاریابى و مدیریت بازار

کد کتاب : ۱۷۶

نویسنده (ها) : دکتر داور ونوس
Davar Venouss , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تحقیقات بازاریابی ( نگرشی کاربردی )

تحقیقات بازاریابی ( نگرشی کاربردی )

کد کتاب : ۱۶۳

نویسنده (ها) : دکتر داور ونوس، دکتر عبدالحمید ابراهیمی و دکتر احمد روستا
Davar Venuss , PhD , Abdol- Hamid Ebrahimi , PhD , Ahmad Roosta , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مدیریت توسعه ( تحول سازمان به مثابه استراتژی توسعه)

مدیریت توسعه ( تحول سازمان به مثابه استراتژی توسعه)

کد کتاب : ۱۳۱

نویسنده (ها) : دکتر عباس محمد زاده
Abbas Mohammadzadeh , PhD

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

پژوهش عملیاتی ( مدلهای احتمالی )

پژوهش عملیاتی ( مدلهای احتمالی )

کد کتاب : ۱۰۷

نویسنده (ها) : دکتر منصور مؤمنی
Mansoor Momeny

قیمت : ۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۴

مدیریت کارخانه

مدیریت کارخانه

کد کتاب : ۷۳

نویسنده (ها) : دکتر سید محمد سید حسینی و محمد سعید صفاکیش
Seyed Mohammad Seyed Hosseini , PhD , Mohammad Saeed Safakish

قیمت : ۶۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

کد کتاب : ۲۷

نویسنده (ها) : دکتر سید مهدی الوانی
Seyyed mehdi Alvani , PhD

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۹

اصول مدیریت

اصول مدیریت

کد کتاب : ۲۶

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , PhD

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۹