پویایی شناسی کسب و کار : تفکر سیستمی و مدل سازی برای جهانی پیچیده (جلد اول)

Business Dynamics (Vol .1) : Systems Thinking and Modeling for a Complex Worldگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۳۲۵
نویسنده (ها) : جان د. استرمن
John D. Sterman
مترجم (ها) : کوروش برارپور ، پریسا موسوی ، بنفشه بهزاد ، مرضیه امامی ، لاله رضایی عدل ، حسن فغانی با مقدمه پروفسور علی نقی مشایخی
Kourosh Bararpour , Banafsheh Behzad , Laleh Rezaii Adl , Marziyeh Emami , Parisa Mousavi Ahrangani , Hasan Faghani
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷
شابک : 978-964-530-418-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۸
آخرین نوبت چاپ : ۹
تعداد صفحات : ۷۸۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

کتاب پویایی‌شناسی کسب‌وکار یکی از کتابهای درسی مهم رشته مدیریت کتابی بسیار غنی است که بر پایه مطالعات و مراجع زیاد و بر اساس روش پویایی‌شناسی سیستمها و با مطالبی گسترده برای کاربرد این روش در زمینه کسب‌وکار نگاشته شده است. کتاب حاضر مدل‌سازی را با استفاده از روش پویایی‌شناسی سیستمها برای تحلیل سیاست و استراتژی با تمرکز بر کاربردهای آن در کسب‌وکار و سیاست عمومی به شما معرفی می‌کند. پویایی‌شناسی سیستمها دیدگاه و مجموعه‌ای از ابزارهای مفهومی است که به ما توانایی درک ساختار و پویایی سیستمهای پیچیده را می‌دهد. پویایی‌شناسی سیستمها همچنین روش مدل‌سازی دقیق است که ما را قادر می‌سازد سیستمهای پیچیده را به صورت رایانه‌ای و ساختاریافته شبیه‌سازی کنیم و با استفاده از آنها، سیاستها و سازمانهای مؤثرتری طراحی کنیم. در مجموع، این ابزارها به ما امکان ایجاد شبیه‌سازهای پرواز در مدیریت را می‌دهند مطالعه این کتاب برای دانشجویان، مدیران، مشاوران و پژوهشگرانی که علاقه‌مند هستند با روش پویایی‌شناسی سیستمها آشنا شوند کاربرد آن را برای درک علل پویایی کسب‌وکار و کنترل و بهبود رفتار بنگاههای کسب‌وکار فرا گیرند، بسیار مفید است.

دغدغه مترجم
مقدمه
درباره مؤلف
پیشگفتار
بخش اول: دورنما و فرایند
فصل اول: یادگیری در درون و درباره سیستمهای پیچیده
فصل دوم: پویایی‌شناسی سیستمها در عمل
فصل سوم: فرایند مدل‌سازی
فصل چهارم: ساختار و رفتار سیستمهای پویا
بخش دوم: ابزارهای تفکر سیستمی
فصل پنجم: نمودارهای علّی ـ حلقوی
فصل ششم: متغیرهای حالت و جریان
فصل هفتم: پویاییهای متغیرهای حالت و جریان
فصل هشتم: بستن حلقه: پویاییهای ساختارهای ساده
بخش سوم: پویاییهای رشد
فصل نهم: رشد S شکل: همه‌گیریها، انتشار نوآوری و رشد محصولات جدید
فصل دهم: وابستگی به مسیر و بازخورد مثبت
بخش چهارم: ابزارهایی برای مدل‌سازی سیستمهای پویا
فصل یازدهم: تأخیرها
فصل دوازدهم: جریانهای همزاد و زنجیره سنی
واژه‌نامه

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت و مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی دروس «تجزیه و تحلیل سیستمها، سیستمهای پویا، پویاییهای صنعتی و پویایی‌شناسی کسب‌وکار» هر کدام به ارزش 3 واحد ترجمه شده و مقاطع بالاتر نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

ارسال با ایمیل: