حقوق بیمه

Insurance Lawگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۷۵۹
نویسنده (ها) : دکتر ایرج بابائى
Iraj Babaei , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۹
شابک : 978-600-02-0464-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۲
آخرین نوبت چاپ : ۱۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: اصول و عناصر مشترک عقود بیمه
فصل سوم: قواعد خاص بیمه‌های خسارت
فصل چهارم: بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
منابع و مآخذ

چاپ نهم، ویراست 2

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی، به عنوان منبع اصلی درس «حقوق بیمه» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :