اندیشه هاى سیاسى در قرن بیستم

Political Thoughts of the Twentieth Centuryگروه‌ها : علوم سیاسی
کد کتاب : ۴۲۳
نویسنده (ها) : دکتر حاتم قادرى
Hatam Qaderi , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-434-2
سال اولین نوبت : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۷
تعداد صفحات : ۲۰۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

مقدمه
فصل اول: آنارشیسم
فصل دوم: لیبرالیسم
فصل سوم: کثرت‌گرایی لیبرالیستی
فصل چهارم: دموکراسی
فصل پنجم: محافظه‌گرایی
فصل ششم: سوسیالیسم
فصل هفتم: مارکسیسم
فصل هشتم: مکتب فرانکفورت
فصل نهم: فمینیسم
فصل دهم: توتالیتاریانیسم
فصل یازدهم: اندیشه سیاسی و پُست مدرنیسم
فصل دوازدهم: متفکران چندرگه
کتابنامه

چاپ نهم با اصلاحات

موجود نمی‌باشد

نظر شما :