زبان ونگارش فارسى

Persian Language and Writingگروه‌ها : دروس عمومی
کد کتاب : ۱۶
نویسنده (ها) : دکتر حسن احمد گیوى، دکتر اسماعیل حاکمى، دکتر یدالله شکری و دکتر سید محمود طباطبایى اردکانى
Hasan Ahmadi Givi , PhD ,Esmail Hakemi , PhD ,Yadollah Shokri , PhD ,S. Mahmood Tabatabai Ardakani , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
شابک : 978-964-459-405-2
سال اولین نوبت : ۱۳۶۷
آخرین نوبت چاپ : ۳۴
تعداد صفحات : ۲۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
این کتاب برای درس «فارسی عمومی» دانشگاهها در مقطع کارشناسی به ارزش 3 واحد تدوین شده است؛ ولی با توجه به اینکه محتوای مباحث این کتاب کمتر از 3 واحد درسی است و یادگیری قواعد ادبی به ارائه نمونه‌ها و تمرین و ممارست فراوان نیاز دارد، استادان محترم می‌توانند به عنوان مکمل کتاب حاضر فعلاً برای ارائه مثالها و نمونه‌ها، از برگزیده‌های متون ادب فارسی، از جمله کتاب برگزیده متون ادب فارسی، چاپ مرکز نشر دانشگاهی استفاده فرمایند؛ تا به خواست خداوند در آینده نزدیک هر دو بخش قواعد و نمونه‌ها به صورت کتاب واحدی در اختیار دانشجویان عزیز قرار گیرد.
پیشگفتار
پیشگفتار ناشر برای چاپ پانزدهم
فصل اول: نویسنده، نوشته، نگارش
فصل دوم: شیوه املای فارسی
فصل سوم: نشانه‌گذاری
فصل چهارم: شیوه تحقیق
فصل پنجم: گزارش‌نویسی
فصل ششم: مقاله‌نویسی
فصل هفتم: داستان‌نویسی
فصل هشتم: فن ترجمه
فصل نهم:شیوه رساله‌نویسی
فصل دهم: انواع نثر
فصل یازدهم: انواع نظم
فصل دوازدهم: سبکهای شعر فارسی
فصل سیزدهم: مکتبهای ادبی اروپایی
پیوستها
منابع و مآخذ
هدف از تألیف کتاب زبان و نگارش فارسی، آشنایی دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاهی با قواعد نگارش، رسم‌الخط و انواع نوشته‌ها از قبیل مقاله، گزارش، داستان، رمان، ترجمه و ... است. در این کتاب ذیل پاره‌ای از مباحث، نمونه‌هایی نیز از نوشته‌های ادبی، اجتماعی، اخلاقی، حکایات و داستان‌ها، مقالات و مقاله‌گونه‌ها و مطالب دیگر نقل شده است.