نمایه نامه باستان ، ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی - Ancient Book : The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi ( Vol 10

کد کتاب : ۲۲۱۹
دسته کتاب : کتاب‌ها
نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی - Mir Jalal-od-Din Kazzazi , PhD
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷
شابک : 978-600-02-0649-9
سال اولین نوبت : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۳۶۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

نمایه حاضر برای استفاده تخصصی تر از کتاب نه جلدی نامه باستان در بخش گزارش بیت ها تهیه شده است.

موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد