نهضت ترجمه در شرق جهان اسلام در قرن سوم و چهارم هجری

حركة الترجمة في المشرق الاسلامي في القرنين الثالث و الرابع للهجرةکد کتاب : ۱۰۳۷
نویسنده (ها) : الدکتور رشید الجمیلی
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
شابک : 978-964-530-091-1
سال اولین نوبت : ۱۳۸۵
آخرین نوبت چاپ : ۳
تعداد صفحات : ۲۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
این کتاب برای دانشجویان رشته الهیات (تاریخ و تمدن ملل اسلامی) به عنوان منبع کمک درسی ترجمه شده است.
پیشگفتار
بخش اول: عصر ترجمه
فصل اول: نگاهی مقدماتی و کلی به نهضت ترجمه
الف) دوره‌هایی که نهضت ترجمه از سر گذرانده است
ب) روشهای ترجمه
ج) عوامل شکوفایی ترجمه
فصل دوم: نهضت ترجمه در قرنهای اول و دوم هجری
الف) نهضت ترجمه در زمان منصور (136ـ158 هـ )
ب) نهضت ترجمه در زمان هارون (170ـ193 هـ )
فصل سوم: نهضت ترجمه در قرن سوم هجری
فصل چهارم: نهضت ترجمه در قرن چهارم هجری
بخش دوم: حامیان نهضت ترجمه
فصل اول: خلفای حامی نهضت ترجمه
فصل دوم: دولتمردان حامی ترجمه
بخش سوم: عناصر نهضت ترجمه
فصل اول: مراکز ترجمه
فصل دوم: مترجمان نامدار
منابع و مآخذ
موجود نمی‌باشد