نظریه اجتماعی وتاریخ اجتماعی - Social Theory and Social History

مترجم (ها) : محمد غفوری - Mohammad Ghafoori
کد کتاب : ۲۲۰۵
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
شابک : 978-600-02-0625-3
سال اولین نوبت : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۳۵۲
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ به عنوان یکی از منابع درس «جامعه شناسی تاریخی» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.
فصل اول: آیا سیندرلا به شاهزاده اش می رسد؟ توسعه تاریخ اجتماعی
فصل دوم: ثمره یک " رابطه ویژه" ؟ جامعه شناسی تاریخی
فصل سوم: انبوهی از عوامل و تاثیر گذاری ها"؟ تاریخ های نظام وار،...
فصل چهارم: ساختار اجتماعی و عاملیت انسانی در تبیین تاریخی
فصل پنجم: ایدئولوژی ، ذهنیت و آیین اجتماعی : از تاریخ اجتماعی تا..
کتاب نظریه اجتماعی و تاریخ اجتماعی صرفاً به معرفی گزینشی چند جریان اصلی و بررسی چند نمونه مهم در حوزه تاریخ اجتماعی بسنده نمی‌کند، بلکه با رویکردی جامع‌نگر تقریباً تمامی جریان‌های تأثیرگذار بر شکل‌گیری تاریخ اجتماعی را بررسی می‌کند. نویسندگان کوشیده‌اند با رویکردی میان‌رشته‌ای گرایش‌های تأثیرگذار بر روند تکوین تاریخ اجتماعی را به‌دقت رصد و تمامی آثار شاخص و نظریه‌پردازان مهم در این زمینه را معرفی کنند. این گرایش‌ها از نخستین تکاپوهای مصلحان اجتماعی تا واپسین تحولات نظری در این زمینه همچون پسامدرنیسم و پساساختارگرایی را دربر می‌گیرد. نویسندگان همچنین تلاش کرده‌اند با بیانی شفاف دانشجویان رشته تاریخ را با رابطه میان تاریخ و نظریه اجتماعی آشنا سازند و راهکارهای گوناگون بهره‌گیری از نظریه‌های جامعه‌شناختی و مفاهیم علوم اجتماعی در نگارش تاریخ اجتماعی را به آن‌ها معرفی کنند.