مشاوره گروهی : راهبردها و فنون

GROUP COUNSELING Strategies and Skillsگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۱۵۶۷
نویسنده (ها) : ادوارد ای. جیکوبز، رابرت ال. ماسن و ریلی ال. هارویل
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-730-9
سال اولین نوبت : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۴
تعداد صفحات : ۷۰۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۶۰٬۰۰۰ ریال


کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به‌ عنوان منبع اصلی درس «راهنمایی و مشاوره گروهی» به ارزش 3 و احد ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

پیشگفتار مترجمان
درباره نویسندگان
دیباچه
ساختار کتاب
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: مراحل گروه، فرایند گروه و نیروهای درمانی
فصل سوم: اهداف گروه
فصل چهارم: طرح‌ریزی
فصل پنجم: شروع: دوره و مرحله آغازین
فصل ششم: مهارتهای اساسی برای رهبران گروه
فصل هفتم: تمرکز
فصل هشتم: متوقف‌سازی و فراخوانی
فصل نهم: دورگشتها و دوتاییها
فصل دهم: تمرینها
فصل یازدهم: معرفی، اجرا و فرایند تمرینها
فصل دوازدهم: رهبری مرحله میانی گروه
فصل سیزدهم: کاربرد نظریه‌های مشاوره در گروهها
فصل چهاردهم: مشاوره و درمان در گروهها
فصل پانزدهم: اختتام جلسه یا گروه
فصل شانزدهم: مواجهه با موقعیتهای دشوار
فصل هفدهم: کار با جمعیتهای خاص
فصل هجدهم: مباحث مشاوره گروهی
منابع

با کمک این کتاب شما می‌توانید رهبر گروه شوید و به طور ماهرانه گروه را رهبری کنید. در این کتاب از مدل رهبری فعال استفاده شده است، روشی که هم اکنون تأثیرگذارترین رهبران گروهی در مراکز مشاوره و روان‌درمانی از آن استفاده می‌کنند. مطالب این کتاب جامع و شامل مراحل گروه، نظریه‌ها، موضوعات کلیدی و مهارتهای مورد نیاز رهبری اثربخش گروه است که همراه با نمونه مثالهای غنی آمده است. این کتاب به شما یاد می‌دهد چگونه هر مهارت را بتوانید به طور مؤثر و کارآمد در هرنوع گروهی به کار بگیرید. همچنین نمونه مثالهای عملی بسیاری را برای موقعیتهای گوناگون رهبری گروهی ارائه داده است. تمرین آنها مهارتهای رهبری را در شما ایجاد می‌کند و ارتقا می‌دهد و یک منبع جامعی برای استفاده در واحدهای درسی و کارگاههای عملی مشاوره گروهی، پویایی گروهی و گروه درمانی است.

نظر شما :