مکتبهای روانشناسی و نقد آن (۱)

Psychological Schools and Their Critiques (1)گروه‌ها : روان شناسی
کد کتاب : ۲۱
نویسنده (ها) : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
The Research Institute of Howzeh and University
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-021-4
سال اولین نوبت : ۱۳۶۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۱
تعداد صفحات : ۴۳۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب نخستین جلد از آثار گروه روان‌شناسی «پژوهشکده حوزه و دانشگاه» است که برای تدریس در مراکز آموزش عالی تدوین شده است.

پیشگفتار
مقدمه
بخش اول
فصل 1: تداعی‌گرایی
فصل 2: نقدی بر مکتب تداعی‌گرایی
بخش دوم
فصل 3: ساخت‌گرایی
فصل 4: نقد ساخت‌گرایی
بخش سوم
فصل 5: کنش‌گرایی
فصل 6: نقد و بررسی مکتب کنش‌گرا
بخش چهارم
فصل 7: تحلیل روانی
فصل 8: نقد و بررسی مکتب تحلیل روانی
منابع
واژه‌نامه فارس ـ انگلیسی
فهرست اسامی
نمایه موضوعی

در این کتاب سعی شده است مبانی و مباحث کلیدی روان‌شناسی با تفصیل بیشتری بررسی و عرضه گردد و در چهار بخش و هشت فصل به بررسی چهار مکتب روان‌شناسی، یعنی تداعی‌گرایی، ساخت‌گرایی، کنش‌گرایی و روان‌تحلیلی پرداخته شده است؛ ابتدا هر مکتب معرفی شده، سپس نظر علمای روان‌شناسی درباره نقاط ضعف و قوت آن مکتب توصیف گشته، در آخر به طور جداگانه نقد و بررسی می‌شوند.