اصول و مبانی روابط بین الملل (۱)

Principes and Fundamentals of International Relations (1)گروه‌ها : علوم سیاسی
کد کتاب : ۱۹۶۴
نویسنده (ها) : دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
Seyyed Jalal Dehghani Firouzabadi , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0262-0
سال اولین نوبت : ۱۳۹۴
آخرین نوبت چاپ : ۴
تعداد صفحات : ۲۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در دوره کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «اصول و مبانی روابط بین‌الملل (1)» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

مقدمه
فصل اول: مفهوم، ماهیت و قلمروی روابط بین‌الملل
1. مفهوم‌شناسی
2. ماهیت و هویت رشته روابط بین‌الملل
3. تحول و تکامل رشته روابط بین‌الملل
4. دامنه رشته روابط بین‌الملل
5. واحد و سطح تحلیل
6. مناظره‌های کلان در روابط بین‌الملل
فصل دوم: بازیگران بین‌‌المللی
1. معنا و مفهوم بازیگر بین‌المللی
2. انواع بازیگران بین‌المللی
فصل سوم: نظام بین‌الملل، جامعه بین‌المللی و نظم بین‌المللی
1. تعریف نظام/ سیستم
2. تعریف نظام بین‌الملل
3. عناصر و متغیرهای نظام بین‌الملل
4. تغییر و تحول نظام بین‌الملل
5. انواع نظام بین‌الملل
6. زیرسیستم بین‌المللی
7. جامعه بین‌المللی و جهانی
8. نظم بین‌المللی/ جهانی
فصل چهارم: قدرت در روابط بین‌الملل
1. مفهوم و تعریف قدرت
2. ابعاد و وجوه قدرت
3. چهره‌های قدرت
4. انواع قدرت
5. برآورد و ارزیابی قدرت ملی
6. منابع و عناصر قدرت ملی
7. ویژگی‌های قدرت
فصل پنجم: موازنه‌‌سازی و اتحادها در روابط بین‌الملل
1. تعریف موازنه قوا
2. مفهوم‌بندی‌‌های مختلف
3. اتحادها و ائتلاف‌ها
فهرست منابع

در پایان هر فصل پرسش‌هایی از همان فصل آورده شده است.

در این کتاب اصول و مبانی روابط بین‌الملل به عنوان یک موضوع و رشته تبیین شده است. از این رو، سعی شده است دو هدف کلی در دو سطح نظری و عملی تأمین گردد. در سطح نظری هدف توضیحِ ماهیت، مفاهیم، رهیافت‌ها، پیش‌فرض‌ها و مفروضه‌های دانش و علم روابط بین‌الملل است. در سطح عملی نیز هدف توصیف، تبیین و تحلیل پدیده‌ها، سازوکارها، ساختارها، فرایندها، موضوعات و مسائل، الگوها و نتایج بین‌المللی، از یک سو، و انگیزه‌ها، آرمان‌ها، اهداف و رفتار بازیگران بین‌المللی، از سوی دیگر، است.

نظر شما :