جغرافیا کوچ نشینى - Geography of Nomadism

کد کتاب : ۶۴
دسته کتاب : کتاب‌ها
نویسنده (ها) : دکتر سید رحیم مشیرى - Seyyed Rahim Moshiri , PhD
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0569-0
سال اولین نوبت : ۱۳۷۲
آخرین نوبت چاپ : ۱۳
تعداد صفحات : ۲۵۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال
این کتاب که دربر گیرنده مباحث کوچ‌نشینی است برای استفاده دانشجویان دوره کارشناسی رشته جغرافیا در درس «جغرافیای کوچ‌نشینی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. کتاب حاضر در چاپ پنجم تجدید نظر شده است.
پیشگفتار
مقدمه
بخش یکم: مبانی کوچ‌نشینی
فصل یکم: مقدمه‌ای بر مفاهیم و مبانی کوچ‌نشینی
فصل دوم: پیدایش و تاریخچه کوچ‌نشینی در جهان
فصل سوم: اشکال مختلف کوچ‌نشینی و اساس و پایه‌های جغرافیایی آن
بخش دوم: بررسی اجمالی کوچ‌نشینی در ایران
فصل چهارم: علل پیدایش و ساختار جامعه‌های کوچ‌نشین در ایران
فصل پنجم: اقتصاد ایلی، مراتع و ییلاق و قشلاق
فصل ششم: مشکلات و سیاست‌گذاریهای کوچ‌نشینی
بخش سوم: مطالعه ایلهای عمده ایران
فصل هفتم: ایل ترکمن
فصل هشتم: ایل بختیاری
منابع و مآخذ
موجود نمی‌باشد