تاریخ حقوق ایران (مادها و هخامنشیان)

History of Law in Iran (the Medes and the Achaemenids)گروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۲۲۰۸
نویسنده (ها) : دکتر صفر بیگ زاده
Safar Beigzadeh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷
شابک : 978-600-02-0634-5
سال اولین نوبت : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۱۲۰
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های تاریخ، باستان‌شناسی و حقوق به عنوان منبع کمکی دروس مربوط به «تاریخ فرهنگ و تمدن ایران» و «تاریخ حقوق در ایران» تألیف شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

پیشگفتار
بخش نخست: پادشاهی ماد
    1. مقدمه
    2. قلمرو مادها
    3. منابع تاریخی دوران ماد
« حقوق » در دوره ماد
بخش دوم: پادشاهی هخامنشیان
    1. مقدمه
    2. منابع تاریخی دوران هخامنشیان
    3. حقوق در دوره هخامنشیان
        الف) « حق شاهی » و مشروعیت سلطنت
        ب) حقوق خانواده
        ج) نظام قانون گذاری
        د) قضا و دادگستری
        ه ) وکالت
        و) حقوق جزا
        ز) حقوق عمومی
        ح) حقوق اداری
        ط) حقوق گمرکی
        ی) حقوق تجارت
        ک) حقوق خصوصی
منابع

کتاب پیش رو نخستین کتابی است که یکسره درباره تاریخ حقوق ایران پیش از اسلام نوشته شده و امید است راهگشای پژوهش‌های پردامنه و ژرف دوستداران حقوق و تاریخ پرمایه ایران پیش از اسلام باشد. آنچه در این کتاب گنجانده شده، بخش نخست از تاریخ حقوق ایران است که دوره «مادها» و «هخامنشیان» را دربر‌می‌گیرد. گفته‌های مربوط به این دو دوره، بیشتر بر سنگ‌نوشته‌ها و آثار تاریخ‌نویسان یونانی و متن‌های غیر ایرانی استوار بوده و کوشش شده است با بازنمایی آنچه در این‌باره نگارش یافته، چهره این بخش از تاریخ حقوق ایران بازنمایی شود.