تاریخ حقوق ایران (مادها وهخامنشیان) - History of Law in Iran (the Medes and the Achaemenids)

کد کتاب : ۲۲۰۸
دسته کتاب : کتاب‌ها
نویسنده (ها) : دکترصفر بیگ زاده - Safar Beigzadeh, PhD
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
شابک : 978-600-02-0634-5
سال اولین نوبت : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۱۲۰
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال
این کتاب برای دانشجویان رشته های تاریخ، باستانشناسی و حقوق به عنوان منبع کمکی دروس مربوط به «تاریخ فرهنگ و تمدن ایران» و «تاریخ حقوق درایران» تألیف شده است.
موجود نمی‌باشد
کتاب پیش رو نخستین کتابی است که یکسره درباره تاریخ حقوق ایران پیش از اسلام نوشته شده و امید است راهگشای پژوهش‌های پردامنه و ژرف دوستداران حقوق و تاریخ پرمایه ایران پیش از اسلام باشد. آنچه در این کتاب گنجانده شده، بخش نخست از تاریخ حقوق ایران است که دوره «مادها» و «هخامنشیان» را دربر‌می‌گیرد. گفته‌های مربوط به این دو دوره، بیشتر بر سنگ‌نوشته‌ها و آثار تاریخ‌نویسان یونانی و متن‌های غیر ایرانی استوار بوده و کوشش شده است با بازنمایی آنچه در این‌باره نگارش یافته، چهره این بخش از تاریخ حقوق ایران بازنمایی شود.